MRA

Voor als u hulp nodig heeft met ademhalen tijdens uw slaap.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor de MRA. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. Een MRA wordt gebruikt om slaapapneu te behandelen. Als u slaapapneu heeft, stopt de ademhaling tijdens uw slaap vaak en voor meer dan 10 seconden. Bijvoorbeeld omdat uw tong of huig uw luchtpijp blokkeert. Een MRA schuift uw onderkaak naar voren. Zo blijven uw luchtwegen tijdens het slapen vrij. 

De basisverzekering vergoedt de MRA als u behandeld wordt voor lichte tot matige slaapapneu of als een behandeling met CPAP-apparatuur bij u niet werkt.

Dit wordt niet vergoed

  • hulpmiddelen voor uitsluitend het verminderen van snurken

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met ademhalen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van een MRA of een NVTS-erkende tandarts, kaakchirurg of orthodontist

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor dit hulpmiddel.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u het hulpmiddel in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor de MRA van uw longarts of KNO-arts.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden de MRA alleen als u vooraf toestemming heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen 5 jaar moet u ons toestemming vragen

Voor de MRA geldt een gebruikstermijn van 5 jaar. Wilt u uw MRA vervangen of laten aanpassen, maar zijn de 5 jaar nog niet om? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude MRA niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de MRA in artikel 2.6, onderdeel b en 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij problemen met ademhalen, CPAP-apparatuur en zuurstofapparatuur. 

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app