Orgaantransplantatie en -donatie

Heeft u een nieuw orgaan of weefsel nodig? Of bent u donor voor iemand anders?

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Ook de meeste zorg voor de donor

Wat u vergoed krijgt

Bij een orgaantransplantatie wordt een niet of slecht functionerend orgaan bij een 'ontvanger' vervangen door eenzelfde orgaan van iemand anders, de donor. Een donor kan in leven zijn, bijvoorbeeld bij transplantatie van een nier of een deel van de lever. Weefseltransplantatie komt ook voor. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om huid of hoornvlies.

Als u zelf een orgaan of weefsel ontvangt, vergoedt de basisverzekering:

  • selectie van de donor
  • het operatief verwijderen van het orgaan of weefsel bij de donor
  • het onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan of weefsel voor de transplantatie, als dit van een overleden donor komt
  • de transplantatie van het orgaan of weefsel
  • alle zorg voor de donor, die onder de basisverzekering valt en verband houdt met zijn of haar ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel. Dit geldt tot 13 weken na het ontslag uit het ziekenhuis voor die opname. Bij een levertransplantatie geldt dit tot een half jaar na ontslag

Heeft uw donor zelf geen basisverzekering (bij ons of een andere zorgverzekeraar), bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland woont? Dan vergoedt uw basisverzekering ook:

  • het openbaar vervoer (2e klas) binnen Nederland van en naar alle hierboven genoemde zorg voor de donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
  • als de donor in het buitenland woont, terwijl transplantatie van nier, beenmerg of lever in Nederland plaatsvindt, het vervoer van de donor naar Nederland en terug. Ook vergoeden wij dan de overige kosten die de donor maakt doordat hij in het buitenland woont. De verblijfskosten in Nederland en eventuele gederfde inkomsten vergoeden wij niet

Als u zelf donor bent, vergoedt de basisverzekering de kosten van openbaar vervoer (2e klas) naar en van alle hierboven genoemde zorg voor de donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto.

De weefsels en organen worden getransplanteerd in een ziekenhuis in:

  • Nederland
  • een ander EU- of EER-land
  • een ander land, als de donor daar woont en de donor en ontvanger echtgenoten zijn, geregistreerd partners of bloedverwanten in de 1e, 2e of 3e graad

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Als u zelf een orgaan of weefsel ontvangt, valt de zorg voor u en voor de donor onder uw basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Als u donor bent, dan betaalt u geen eigen risico voor:
- nacontroles ná de periode van 13 weken (of een half jaar bij levertransplantatie)
- het vervoer van en naar de zorg die voor de donor wordt vergoed
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de transplantatiezorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app