Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Zélf meer regie over verpleging en verzorging thuis.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Na toestemming

Wat u vergoed krijgt

Heeft u recht op verpleging en verzorging thuis? En wilt u zelf meer regie hebben over de zorg die u krijgt? Dan kunt u een persoonsgebonden budget ('Zvw-pgb') aanvragen. Daarmee kunt u zelf zorgverleners inhuren. Dat kunnen ook 'informele zorgverleners' zijn, zoals familielieden of kennissen.

Met een Zvw-pgb bent u niet alleen verantwoordelijk voor het inhuren, inroosteren en betalen van zorgverleners. U moet er ook voor zorgen dat de zorg van goede kwaliteit is en dat de zorgverleners hun zorg op elkaar afstemmen. En u moet aan ons uitleggen hoe u uw Zvw-pgb gebruikt heeft.

Een Zvw-pgb vraagt het nodige van u. Wij kijken daarom samen met u of u aan alle regels kunt voldoen. Of iemand heeft die dit namens u wil doen. Alle voorwaarden staan in het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2019. U leest daar ook welke zorgverleners u mag inschakelen en welke tarieven u maximaal mag afspreken.

Wilt u een Zvw-pgb aanvragen? Stuur ons dan het ingevulde aanvraagformulier. Het 'verpleegkundige deel' (deel 1) van het formulier moet door een hbo-gediplomeerd verpleegkundige worden ingevuld. Of door een hbo-gediplomeerd kinderverpleegkundige, als het gaat om zorg voor iemand onder de 18 jaar. Het 'verzekerden deel' (deel 2) moet u zelf invullen. Hierin geeft u aan voor welk bedrag en met welke zorgverleners u de zorg gaat organiseren.

Als wij het formulier binnen hebben, bellen we u voor een 'bewuste keuze gesprek'. Daarin bespreken we uw aanvraag, en gaan we na of alles voor u en voor ons duidelijk is.

Wij beslissen meestal binnen 6 weken. Als uw aanvraag akkoord is, krijgt u van ons een toestemmingsbrief. Daar staat hoeveel uren zorg u maximaal vergoed krijgt. Als u de toestemmingsbrief heeft, kunt u contracten afsluiten met uw zorgverleners.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Het  eigen risico geldt niet voor verpleging en verzorging thuis. Ook niet als u die zorg via een Zvw-pgb vergoed krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden verpleging en verzorging alleen via een Zvw-pgb als u vooraf een toestemmingsbrief van ons heeft gekregen. Hoe u toestemming aanvraagt, leest u bij aanvragen Zvw-pgb.

U bent zelf verantwoordelijk dat u goede zorg krijgt

Lees daarom vooraf goed het reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2019 door. Daar staat in waar u allemaal aan moet denken.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
U gebruikt dit formulier om nota's van informele zorgverleners te declareren, en ook voor formele zorgverleners met een AGB-code die begint met 91. Nota's van andere formele zorgverleners kunt u zonder dat formulier declareren.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app