Plastische chirurgie

Als behandeling van uw uiterlijk medisch noodzakelijk is.

Vergoedingen A-Z

Wat u vergoed krijgt

Bij plastische chirurgie denken veel mensen aan het aanpassen van het uiterlijk om er beter uit te zien. Plastische chirurgie is echter veel meer. Het kan ook gaan om operaties om een aangeboren afwijking te herstellen. Of om het lichaam te herstellen na een ongeluk, zoals bij brandwonden. Ook als er bij een medische behandeling een litteken overblijft waar u last van heeft, kan plastische chirurgie een oplossing zijn.

De basisverzekering vergoedt plastische chirurgie alleen bij:

 1. afwijkingen van het uiterlijk die een aantoonbare lichamelijke functiestoornis opleveren 
 2. verminkingen door een ziekte, ongeval of medische behandeling
 3. verlamde of verslapte bovenoogleden als dat uw gezichtsveld ernstig beperkt of als dat komt door een aangeboren afwijking of door een chronische aandoening die al bij uw geboorte aanwezig was
 4. het verwijderen van borstprothesen als dat medisch noodzakelijk is
 5. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als uw borst (geheel of gedeeltelijk) geamputeerd is
 6. het plaatsen of vervangen van borstprothesen als bij u als (trans) vrouw het borstweefsel niet ontwikkeld is (agenesie) of ontbreekt (aplasie)
 7. deze aangeboren afwijkingen: een lip-, kaak- en gehemeltespleet, misvorming van botten in het gezicht, goedaardige woekering van bloedvaten of lymfevaten of bindweefsel, een geboortevlek, misvorming van urineweg- en geslachtsorganen
 8. behandeling van primaire geslachtskenmerken bij vastgestelde transseksualiteit

De basisverzekering vergoedt in die gevallen ook verpleging en verzorging, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen.

Is het nodig dat u wordt opgenomen? Dan vergoedt de basisverzekering de ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden bepaalde plastische chirurgie als die niet onder de basisverzekering valt.

Optimaal vergoedt plastische chirurgie bij:

 • correctie van de oorstand bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis, als het gaat om correctie van bovenoogleden of van de buikwand, of om het vervangen van borstprothesen

Top en Excellent vergoeden plastische chirurgie bij:

 • correctie van de oorstand bij kinderen tot 18 jaar
 • een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

Hier kunt u terecht

Plastische chirurgie wordt meestal door een plastisch chirurg uitgevoerd. Maar ook een andere medisch specialist, zoals een oogarts of KNO-arts kan plastisch chirurgische operaties uitvoeren.

Deze medisch specialisten werken in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)

Dit wordt niet vergoed

 • plastische chirurgie zonder medische noodzaak
 • wegzuigen van onderhuids vet (liposuctie) van de buik
 • borstvergroting
 • behandelingen tegen snurken door operatie van de huig (uvuloplastiek) 

Meer uitleg over de vergoeding van plastische chirurgie staat u in het document plastische chirurgie.

Vergoeding per verzekering

 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis:
  correctie bovenoogleden of buikwand, vervanging borstprothesen

 

 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

 

 • Correctie oorstand tot 18 jaar
 • Bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis

 

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de medisch specialist gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een andere medisch specialist , een jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Meestal moet u ons vooraf toestemming vragen

Behandelingen die op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg staan, vergoeden wij alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Ook voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet u vooraf toestemming hebben gekregen.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
U kunt de ZorgConsulent vragen te bemiddelen om uw wachttijd te verkorten. Ook voor andere vormen van zorgbemiddeling kunt u bij onze ZorgConsulent terecht.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app