Prothesen

Als u een hulpmiddel nodig heeft dat een deel van uw lichaam vervangt of bedekt.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor prothesen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Een prothese is een uitwendig hulpmiddel dat een onderdeel van het lichaam vervangt of bedekt. Helemaal, of voor een deel.

De basisverzekering vergoedt prothesen voor het vervangen van:

 • armen en handen, benen en voeten, schouders, heupen en bekken
 • stembanden

Als u bij de prothese een liner of stompkous nodig heeft, vergoeden wij deze ook. Heeft de prothese batterijen of een oplader nodig? Dan vergoeden wij die batterijen of oplader.

De basisverzekering vergoedt ook prothesen voor het vervangen, of bedekken van:

 • oogbol, inclusief scleralenzen
 • gezicht, inclusief neus en oren

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat een lijst van de hulpmiddelen die onder deze omschrijvingen vallen.

Andere vergoedingen

Stemprothesen die in het ziekenhuis geplaatst worden, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Scleraschalen met visuscorrectie vallen onder de vergoeding Problemen met zien.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van prothesen 

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, als u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt. U betaalt geen eigen risico, als u deze hulpmiddelen in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' staat per hulpmiddel of u het in eigendom of in bruikleen krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

U moet soms vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden deze hulpmiddelen soms alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen u toestemming moet vragen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging of aanpassing binnen de gebruikstermijn moet u ons toestemming vragen

Voor sommige hulpmiddelen geldt een gebruikstermijn. Bij 'Details per hulpmiddel' staat voor welke hulpmiddelen een gebruikstermijn geldt. Wilt u uw hulpmiddel vervangen of laten aanpassen voor de gebruikstermijn om is? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude hulpmiddel niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

Details per hulpmiddel

Prothesen voor armen en handen, schouders, heupen en bekken

Kunstmatig lichaamsdeel dat de werking van uw armen en handen, schouders, heupen of bekken helemaal of voor een deel overneemt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de gebruikstermijn is minimaal 3 jaar

Prothesen voor benen en voeten

Kunstmatig lichaamsdeel dat de werking van uw benen en/of voeten helemaal of voor een deel overneemt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt. Bent u jonger dan 16 jaar, dan krijgt u dit hulpmiddel in eigendom en betaalt u geen eigen risico
 • de gebruikstermijn is minimaal 3 jaar. Bent u jonger dan 16 jaar dan is de gebruikstermijn minimaal 2 jaar

Bekrachtigde arm- en beenprothesen

Elektrisch bekrachtigde prothese die de werking van uw arm, hand of been overneemt. Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt geen eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt 
 • de gebruikstermijn is minimaal 5 jaar

Liner

Een liner werkt als tussenlaag tussen de huid en de binnenkant van de koker.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de gebruikstermijn is 1 jaar

Stemprothesen

Hulpmiddelen die ervoor zorgen dat u weer kunt spreken, als uw strottenhoofd verwijderd is.

Voor dit hulpmiddel geldt:
 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Oogprothesen, scleraschalen en scleralenzen zonder visuscorrectie

Hulpmiddelen die uw oogbol vervangen of het voorste deel van de oogbol afdekken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend oogarts
 • u hoeft vooraf geen toestemming van ons te hebben
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Gezichtsprothesen (inclusief neus en oren)

Hulpmiddelen die uw gezicht, uw neus of uw oren voor een deel vervangen of bedekken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist 
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben 
 • u betaalt eigen risico, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt
 • de gebruikstermijn is minimaal 5 jaar

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app