Second opinion

Als u twijfelt aan de noodzaak van een ingrijpende behandeling.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Wat u vergoed krijgt

Twijfelt u over de diagnose die uw huisarts, medisch specialist of andere zorgverlener met u heeft besproken, of over een voorgestelde behandeling? Dan kunt u de mening van een (andere) arts vragen: een second opinion. Die arts geeft alleen zijn visie en neemt niet de behandeling over.

Een second opinion is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren, voordat u een beslissing neemt over een behandeling. Het is belangrijk om uw wens voor een second opinion eerst te bespreken met uw eigen zorgverlener. Bij die zorgverlener komt u na de second opinion namelijk ook weer terug.

Voor een second opinion moet u altijd een verwijzing van een arts hebben. Dat kan de 1e zorgverlener zijn, of uw huisarts.

De basisverzekering vergoedt een second opinion als aan deze 5 voorwaarden is voldaan:

  • het gaat om zorg die onder de basisverzekering valt, zoals zorg van de medisch specialist. Of zorg onder basisverzekering valt, staat in de vergoedingen
  • de diagnostiek of de voorgestelde behandeling waar de second opinion over gaat, valt ook onder de basisverzekering
  • de arts die de second opinion doet, is werkzaam in hetzelfde vakgebied als de 1e zorgverlener
  • u heeft een verwijzing van de 1e zorgverlener of van uw huisarts
  • u gaat met de second opinion terug naar de 1e zorgverlener

Hier kunt u terecht

  • een arts die werkzaam is in hetzelfde vakgebied als de 1e zorgverlener

Dit wordt niet vergoed

  • een second opinion over de mate waarin u arbeidsongeschikt bent
  • kosten voor een kopie van uw medisch dossier, als de 1e arts of het ziekenhuis die in rekening brengt

Andere vergoedingen

Een 'second opinion' over verpleging en verzorging thuis valt onder die vergoeding.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Of de second opinion onder het eigen risico valt, hangt af van de zorg waar de second opinion over gaat. Is dat zorg door een huisarts, of verloskundige zorg? Dan valt de second opinion niet onder uw eigen risico. Gaat het om een second opinion over andere zorg? Dan geldt het eigen risico wel.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een verwijzing hebben

Wij vergoeden de second opinion alleen als daarvoor een verwijzing heeft van een arts.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen, tandartsen, medisch specialisten en kaakchirurgen normaal gesproken verlenen.
Voor informatie en advies over een second opinion kunt u ook altijd bij onze ZorgConsulent terecht.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app