Steunkousen

Als de aders en lymfevaten in uw benen of armen niet meer goed werken.

Vergoedingen A-Z
2019

Vergoeding per verzekering

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor steunkousen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Een steunkous zorgt voor extra druk op uw hele been of arm, of een deel daarvan. Uw lichaam kan door deze extra druk bloed of lymfe weer uit uw benen of armen afvoeren. Dit voorkomt bijvoorbeeld oedeem en trombose, of helpt tegen reuma. Steunkousen zijn er in 4 drukklassen. Een steunkous met drukklasse 1 geeft lichte ondersteuning, terwijl een steunkous met drukklasse 4 veel meer druk op uw been of arm geeft en daardoor geschikt is voor ernstige aandoeningen.

De basisverzekering vergoedt alleen steunkousen in drukklasse 2, 3 of 4. We noemen ze dan ook wel 'therapeutische elastische kousen'. U moet aan 2 voorwaarden voldoen.

  • de aders of lymfevaten in uw benen of armen zorgen niet meer uit zichzelf voor transport van bloed of lymfevocht
  • u heeft langdurig steunkousen in drukklasse 2, 3 of 4 nodig om dit te verhelpen

Als u steunkousen zelf niet aan en uit kan doen, vergoedt de basisverzekering ook een aantrek- en uittrekhulp.

Dit wordt niet vergoed

  • steunkousen in drukklasse 1
  • steunkousen na het verwijderen van spataderen

Andere vergoedingen

Heeft u hulp nodig van een verzorger of verpleegkundige bij het aan- en uitdoen van steunkousen omdat u dat zelf niet kunt met een aantrek- en uittrekhulp? Die hulp valt onder de volgende vergoeding Verpleging en verzorging.

Krijgt u steunkousen vanwege een operatie of andere ziekenhuisbehandeling? Die vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Hier kunt u terecht

  • alle leveranciers van steunkousen en aantrek- en uitrekhulpen

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U betaalt eigen risico, omdat u deze hulpmiddelen in eigendom krijgt.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor steunkousen en de aantrek- en uittrekhulp van uw behandelend arts. Het voorschrift voor de aantrek- en uittrekhulp kunt u ook krijgen van de fysiotherapeut of ergotherapeut.

U moet vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden steunkousen en de aantrek- en uittrekhulp alleen als u vooraf toestemming van ons heeft gekregen. Vaak mag de leverancier namens ons toestemming geven. Uw leverancier en ons Service Center kunnen u vertellen of dat zo is.

Gaat u naar een leverancier die niet namens ons toestemming mag geven? Dan moet u toestemming bij ons vragen. U kunt ons uw aanvraag toesturen via het contactformulier of per post.

Voor vervanging van een eenvoudige aantrek- en uitrekhulp binnen 2 jaar moet u ons toestemming vragen

Voor de aantrek- en uittrekhulp geldt een gebruikstermijn van 2 jaar. Wilt u uw aantrek- en uittrekhulp vervangen, maar zijn de 2 jaar nog niet om? Dan vergoeden wij dit alleen als uw oude aantrek- en uittrekhulp niet meer goed werkt. U moet daarvoor wel vooraf toestemming van ons hebben.

U heeft recht op een 2 paar of 2 stuks per jaar

Krijgt u steunkousen voor het eerst? Dan vergoeden wij 1 kous, of 1 paar kousen. Na 3 maanden heeft u recht op 2 nieuwe kousen, of 2 paar. Na 1 jaar heeft u jaarlijks opnieuw recht op 2 nieuwe kousen, of 2 paar.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft steunkousen en aantrek- en uittrekhulpen in artikel 2.6, onderdeel m als uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij vaatproblemen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app