Voetzorg bij diabetes

Ik heb diabetes. Welke voetzorg krijg ik vergoed?

Vergoedingen A-Z

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom kunt u in dat geval een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt dan uw voeten en stelt een zorgprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen. 

Het zorgprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Hoe hoger het profiel, hoe meer zorg u nodig heeft om wondjes of zweren aan uw voeten (diabetische voetulcera) te voorkomen of te behandelen. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4.

De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u bij de voetcontrole zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de volgende voetzorg, om voetulcera te voorkomen of behandelen:

 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen voorkomt
 • regelmatig gericht voetonderzoek
 • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten
 • advies over de juiste schoenen

Wij vergoeden de jaarlijkse voetcontrole en de voetzorg hierboven als huisartsenzorg.

Hier kunt u terecht

 • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit aan een pedicure. Hij blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de pedicure zitten dan in de nota van de podotherapeut

Heeft u zorgprofiel 1? Dan vergoedt de basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole. De aanvullende verzekeringen Beter en hoger hebben een vergoeding voor podotherapie. En de aanvullende verzekeringen Plus en hoger voor de pedicure. Waar u recht op heeft, staat in die vergoedingen.

Dit wordt niet vergoed

 • voetzorg als u zorgprofiel 0 heeft
 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Vergoeding per verzekering

Voetcontrole, bij zorgprofiel 1 en hoger
Voetzorg, bij zorgprofiel 2 of hoger

Podotherapie bij zorgprofiel 1
Maximaal per kalenderjaar, volgens podotherapie en podologie

Bij zorgprofiel 1:

 • Pedicure € 100
 • Podotherapie € 250

 Maximaal per kalenderjaar, volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Bij zorgprofiel 1:

 • Pedicure € 200
 • Podotherapie 100%

Maximaal per kalenderjaar, volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Pedicure en podotherapie bij zorgprofiel 1
Volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Pedicure en podotherapie bij zorgprofiel 1
Volgens pedicure bij diabetes en reuma en podotherapie en podologie

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg is huisartsenzorg of valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heb je vragen? Wij helpen je graag.

Het Service Center is bereikbaar via 030 639 62 62 op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app