Voorwaardelijk toegelaten zorg

Meedoen aan onderzoek naar nieuwe behandelingen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Als u deelneemt aan het onderzoek

Wat u vergoed krijgt

De overheid bepaalt welke zorg onder de basisverzekering valt. Die zorg wordt ook wel 'het basispakket' genoemd.

Omdat de zorg steeds in ontwikkeling is, bepaalt de overheid niet alles in detail. Een algemene grens aan het basispakket is dat zorg moet voldoen aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Als nieuwe zorg daaraan voldoet, kan deze in het basispakket komen, zonder dat steeds de wettelijke regels moeten worden aangepast.

Zorginstituut Nederland onderzoekt wat de stand van de wetenschap is, en publiceert daarover. Zo wordt duidelijk wat op een bepaald moment wel en niet in het basispakket zit.

Soms lijkt een behandeling, geneesmiddel of hulpmiddel effectief voor een bepaalde groep patiënten. Maar is er nog niet genoeg onderzoek gedaan om met zekerheid te kunnen zeggen of dat zo is. Dan voldoet die zorg nog niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

De overheid kan de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel dan voor een bepaalde tijd tóch toevoegen aan het basispakket. In die periode wordt dan onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de behandeling.

Bent u een van de patiënten voor wie de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel zou kunnen werken? Dan kunt u deze vergoed krijgen. U moet wel meedoen aan het onderzoek.

De volgende zorg is op dit moment voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

 • HIPEC-behandeling bij uitgezaaide maagkanker
 • autologe stamceltransplantatie bij borstkanker
 • sacrale neuromodulatie bij ernstige verstopping (obstipatie)
 • dendritische celtherapie bij huidkanker
 • stimulatie achterhoofdzenuw bij chronische clusterhoofdpijn
 • PTED-operatie bij een hernia in de lage rug
 • autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker
 • TIL-behandeling bij uitgezaaide huidkanker
 • HIPEC-behandeling bij darmkanker (tot 1 oktober 2019)
 • CardioMEMS PA monitoring bij chronisch hartfalen (vanaf 1 april 2019)
 • antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem
 • fysiotherapie bij reumatoïde artritis
 • fysiotherapie bij axiale spondyloartritis

In het document voorwaardelijke toelating tot het basispakket staat:

 • welke patiënten de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel kunnen krijgen
 • aan welk onderzoek u moet meedoen om de kosten ervan vergoed te krijgen
 • voor welke periode de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel is toegelaten
 • in welke ziekenhuizen u terecht kunt

Elk kwartaal kan de Minister nieuwe behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen toelaten. Daarom kan het document in de loop van het jaar worden aangepast.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het ziekenhuis gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts, bedrijfsarts, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een verpleeghuisarts.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
De basisverzekering vergoedt de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel alleen als u deelneemt aan het onderzoek naar de effectiviteit ervan. Uw arts bepaalt of u in aanmerking komt voor deelname. De zorg wordt voor een beperkte periode vergoed.
Als u de behandeling, het geneesmiddel of het hulpmiddel krijgt in een ziekenhuis dat niet deelneemt aan het onderzoek, vergoeden wij de kosten niet.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app