Zittend ziekenvervoer

Mag ik met de taxi naar het ziekenhuis?

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Met het openbaar vervoer, auto of taxi

Met auto of taxi

Met auto of taxi

Met auto of taxi

Met auto of taxi

Met auto of taxi

Wat u vergoed krijgt

Soms is het om een medische reden niet mogelijk om zelf voor behandeling naar het ziekenhuis of een zorgverlener te reizen. Zo’n reden kan bijvoorbeeld zijn dat u aan een rolstoel bent gebonden, of slechtziend bent. Dit noemen we 'zittend ziekenvervoer'.

De basisverzekering vergoedt zittend ziekenvervoer in de volgende 5 situaties:

 1. u krijgt nierdialyse
 2. u krijgt oncologische behandeling met chemotherapie, immuuntherapie of bestraling (radiotherapie)
 3. u kunt zich alleen in een rolstoel verplaatsen
 4. u heeft een beperkt gezichtsvermogen en kunt zich niet zonder begeleiding verplaatsen
 5. u bent jonger dan 18 jaar en u heeft intensieve kindzorg

Het moet gaan om vervoer:

 • naar een zorgverlener of een instelling waar u zorg krijgt die de basisverzekering vergoedt (bij 1 en 2: voor de behandeling zelf en de afspraken die daarbij horen, zoals consulten, onderzoeken en controles)
 • naar een instelling waarin u wordt opgenomen met een Wlz-indicatie
 • vanaf een Wlz-instelling naar een zorgverlener of een instelling als u daar onderzoek of behandeling krijgt die de Wlz vergoedt. Onder behandeling valt ook het aanmeten en passen van een prothese
 • als u jonger bent dan 18 jaar: naar een zorgverlener of instelling voor geestelijke gezondheidszorg volgens de Jeugdwet

De basisverzekering vergoedt ook het vervoer terug naar uw huis. Of, als u (nog) niet zelfstandig thuis kunt zijn, naar de plek waar u verzorgd kunt worden.

Wij vergoeden het zittend ziekenvervoer over een reisafstand van maximaal 200 kilometer enkele reis. Als u van ons toestemming heeft gekregen voor een behandeling die verder weg is dan 200 kilometer, dan vergoeden wij over de langere afstand. 

Ook vergoedt de basisverzekering het vervoer van een begeleider bij een kind jonger dan 16 jaar. En boven die leeftijd, als begeleiding noodzakelijk is. Zijn er 2 begeleiders nodig? Dan vergoeden wij dat alleen als u daarvoor vooraf toestemming van ons heeft gekregen.

De vergoeding van de basisverzekering is:

 • auto: € 0,30 per kilometer
 • openbaar vervoer: volledig, op basis van de 2e klasse
 • (rolstoel)taxi: volledig

Is situatie 1 tot en met 5 niet op u van toepassing, maar heeft u door een ziekte of aandoening voor een lange tijd ziekenvervoer nodig? Dan is soms vergoeding mogelijk op grond van de zogenaamde hardheidsclausule. Dit hangt af van hoe vaak u moet reizen en van de reisafstand. Denkt u dat dit voor u geldt of wilt u dat wij het voor u uitrekenen? Neem dan contact met ons op. 

Bent u donor en staat u een orgaan of weefsel af aan iemand anders? Dan geldt een aparte regeling voor de vergoeding van vervoer bij orgaantransplantatie.

Bent u opgenomen in een ggz-instelling en maakt dagbesteding onderdeel uit van de behandeling? Dan valt het vervoer naar de dagbesteding onder die vergoeding.

Voor de vergoeding van ziekenvervoer door de basisverzekering geldt een eigen bijdrage van € 103 per kalenderjaar. De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden deze eigen bijdrage. 

Vergoedt de basisverzekering uw vervoer niet? De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden zittend ziekenvervoer binnen Nederland naar een medische behandeling en terug, als u:
 • om medische redenen niet met het openbaar vervoer kunt reizen, én
 • de basisverzekering de behandeling vergoedt

De aanvullende verzekeringen Excellent en Zorgplan vergoeden bovendien het vervoer bij een ziekenhuisopname en bij uw ontslag uit een Nederlands ziekenhuis.

De vergoeding van de aanvullende verzekeringen is:

 • auto: € 0,27 per kilometer
 • taxivervoer: volledig

Taxivervoer

Kiest u voor reizen per taxi? Maak het uzelf makkelijk en kies voor de service van Transvision. Transvision regelt het taxivervoer voor u en declareert de kosten rechtstreeks bij ons. Uw arts moet vooraf deel 1 van het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer invullen. Wij kunnen de ingevulde verklaring bij u opvragen. Transvision is van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900 333 33 30 (€ 0,15 per minuut).

Dit wordt niet vergoed

 • parkeerkosten en andere bijkomende kosten
 • vervoer van een begeleider als u zelf niet meereist, bijvoorbeeld als u bent opgenomen en de begeleider alleen terugreist
 • vervoer als u voor dagbesteding naar een Wlz-instelling gaat

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage van € 103 per kalenderjaar.

U betaalt deze eigen bijdrage niet:

- als u tussen 2 instellingen vervoerd moet worden tijdens een opname die wordt vergoed door de basisverzekering of de Wlz
- als u in een Wlz-instelling opgenomen bent en voor specialistisch onderzoek of specialistische behandeling, die worden vergoed door de basisverzekering, naar een zorgverlener moet
- als u met een Wlz-indicatie opgenomen bent en voor een tandheelkundige behandeling op kosten van de Wlz naar een zorgverlener moet
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor zittend ziekenvervoer dat onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Voor zittend ziekenvervoer dat onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Hoe dat werkt staat bij toestemming voor zittend ziekenvervoer. U kunt hierbij ook toestemming vragen voor vervoer over een grotere afstand dan 200 kilometer, vervoer met een ander vervoermiddel of met een (extra) begeleider.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Het aantal kilometers berekenen wij met de routeplanner Routenet. Wij vergoeden alleen de kilometers waarbij u zelf passagier bent.
Wilt u ziekenvervoerskosten declareren? Met het declaratieformulier zittend ziekenvervoer declareert u eenvoudig uw kosten. Op het formulier staat welke stukken u moet meesturen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app