Gecombineerde leefstijlinterventie overgewicht

Voor een blijvende verbetering van uw eetgewoontes en beweeggedrag.

Vergoedingen A-Z
2019

Wat u vergoed krijgt

Heeft u overgewicht? En daardoor een groter risico op ziekte? Dan is een gecombineerde leefstijlinterventie misschien wat voor u. Met een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) werkt u toe naar een blijvend gezonde leefstijl. Het is een combinatie van advies en begeleiding bij gezondere voeding en eetgewoontes, meer bewegen en gedragsverandering.

Meestal via uw huisarts

Meestal bespreekt de huisarts zo’n gli met u, maar ook uw medisch specialist kan dat doen. Als u wilt deelnemen, krijgt u van hen een verwijzing naar een gli-begeleider. Vaak is dat een zorgverlener waarmee uw huisarts (buiten de huisartspraktijk) al samenwerkt. Deze begeleidt u in een speciaal ontwikkeld programma. Dat duurt meestal zo’n 2 jaar, en volgt u voor een groot deel in een groep. De precieze duur en inhoud verschillen per programma. Die bespreekt uw gli-begeleider tevoren met u. De huisarts of medisch specialist die u verwijst, blijft betrokken. Uw begeleider, bijvoorbeeld de leefstijlcoach, houdt de huisarts of uw medisch specialist op de hoogte van de resultaten.

Wel de coaching, niet de beweging

Uw begeleider in het gli-programma motiveert en coacht u naar gezonder gedrag, gezonder bewegen en gezonder eten. Samen onderzoekt u bijvoorbeeld wat voor u het beste werkt om meer te bewegen. Aansluiten bij een wandelgroep bijvoorbeeld, of een sportvereniging. Die activiteit zelf is geen onderdeel van de gli. U betaalt deze dus zelf.

De basisverzekering vergoedt de gli als u:

  • ouder bent dan 16 jaar, en
  • gemotiveerd bent om het complete programma van zo’n 2 jaar te doorlopen, en
  • een BMI heeft van 30 kg/m2 of hoger, of
  • een BMI heeft van 25-30 kg/m2 met daarbij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een verhoogd risico op diabetes type II of een aanwezige ziekte die samenhangt met het overgewicht

De basisverzekering vergoedt alleen door ons erkende gecombineerde leefstijlinterventies.

Aanvullende beweegprogramma's (voor alle leeftijden)

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden een beweegprogramma voor volwassenen die deelnemen aan een gli, en voor kinderen die te jong zijn voor een gli. Een beweegprogramma kan interessant zijn als u deelneemt aan een gli, maar het nog niet lukt om bij een beweegactiviteit zoals een wandelgroep of sportvereniging aan te sluiten. Of voor kinderen die te jong zijn voor een gli.

In zo’n beweegprogramma traint u 3 tot 4 maanden lang meerdere keren per week, in een groep. Daarna kunt u zelf verder in het gewone sportaanbod. Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor beweegprogramma’s bij gli, bij chronische ziekte en bij en na kanker samen. De maximale vergoeding staat hieronder. Top en Excellent vergoeden deze beweegprogramma’s volledig.

Hier kunt u terecht

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie:

Voor het beweegprogramma:

  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut Cesar of Mensendieck
  • thuiszorgorganisatie

Andere vergoedingen

Krijgt u tijdens het programma te maken met andere klachten die (verder) behandeld moeten worden, zoals klachten bij het bewegen of psychische problemen? Dan kan de huisarts u doorverwijzen voor bijvoorbeeld fysiotherapie of oefentherapie, diëtetiek, naar de medisch specialist of voor psychologische ondersteuning zoals generalistische basis-ggz. Dat kan dan naast het gli-programma plaatsvinden.

Wilt u aan uw leefstijl werken, maar is de gecombineerde leefstijl interventie niet voor u? Onze aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden ook preventiecursussen voor 'gezond gewicht'.

Vergoeding per verzekering

Gecombineerde leefstijlinterventie (gli)

Maximaal per kalenderjaar
Voor beweegprogramma’s bij gli, bij chronische ziekte, en bij en na kanker samen

Maximaal per kalenderjaar
Voor beweegprogramma’s bij gli, bij chronische ziekte en bij en na kanker, en tijdens chemotherapie samen

Beweegprogramma's bij gli, bij chronische ziekte en bij en na kanker en tijdens chemotherapie

Beweegprogramma's bij gli, bij chronische ziekte en bij en na kanker en tijdens chemotherapie

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

De gli valt onder de huisartsenzorg. Daarvoor geldt geen eigen risico. Als de huisarts u doorverwijst voor andere klachten, bijvoorbeeld naar de diëtist of psycholoog, geldt het eigen risico wel. Het beweegprogramma valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. 
Hoe werkt dat? 

Dit moet u zelf doen

Voor de gli moet u ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden de gli alleen als wij toestemming hebben gegeven voordat u aan het programma begint.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven. 
Het gli-programma moet bewezen effectief zijn. Uw behandelaar kan u daar meer over vertellen. Alleen bewezen effectieve leefstijlinterventies zijn door ons erkend.
Zoekt u een leefstijlcoach of andere gli-begeleider? Uw huisarts kan u hierover informeren. Maar ook onze ZorgConsulenten denken graag met u mee. Zij kunnen ook uw vragen over het beweegprogramma beantwoorden.
Dat doen wij als wij niet kunnen vaststellen of u aan de voorwaarden voor een beweegprogramma voldoet. Soms kunnen wij dat aan uw andere declaraties zien. Maar door de privacyregels mogen wij die niet altijd (zonder uw toestemming) voor dat doel gebruiken.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app