Alternatieve geneeswijzen

Een aanvulling op reguliere behandelingen.

Vergoedingen A-Z
2020

Vergoeding per verzekering

Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek
Max. per behandeling/kalenderjaar, en niet meer dan 1 consult/behandeling per dag

Geen geneesmiddelen en (lab)onderzoek
Max. per behandeling/kalenderjaar, en niet meer dan 1 consult/behandeling per dag

Max. per behandeling/kalenderjaar, en niet meer dan 1 consult/behandeling per dag

Max. per behandeling/kalenderjaar, en niet meer dan 1 consult/behandeling per dag

Max. per behandeling/kalenderjaar, en niet meer dan 1 consult/behandeling per dag

Wat u vergoed krijgt

Alternatieve geneeswijzen zijn onderzoeken en behandelingen waarvan wetenschappelijk (nog) niet bewezen is of ze werken.

De basisverzekering vergoedt alternatieve geneeswijzen niet.

De aanvullende verzekeringen Beter en hoger vergoeden alternatieve consulten en behandelingen gericht op (het genezen van) een aandoening. Optimaal en hoger vergoeden ook geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen, en (laboratorium)onderzoek dat voor uw behandeling nodig is.

Wij vergoeden maximaal 1 consult of behandeling per dag. En er gelden maximale vergoedingen per consult of behandeling, en per kalenderjaar. Die staan hieronder.

Hier kunt u terecht

Andere vergoedingen

Wilt u naar een osteopaat of chiropractor? Dan geldt de vergoeding Houding, bewegen en sport.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Let op dat uw zorgverlener voldoet aan de eisen

Uw zorgverlener moet een arts zijn. Of volwaardig lid van een door ons erkende beroepsorganisatie en voldoen aan de PLATO-eisen. Anders vergoeden wij de zorg niet.

Voor laboratoriumonderzoek en geneesmiddelen moet u een voorschrift hebben van uw arts of behandelaar

Geneesmiddelen haalt u bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts

De geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die u ergens anders haalt, vergoeden wij niet.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die normaal gesproken binnen het beroepsprofiel van de arts of behandelaar valt. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is. Activiteiten die niet gericht zijn op (genezing van) een aandoening vergoeden wij niet. Dit geldt bijvoorbeeld voor Yoga en Mindfulness.
U vindt die meestal op internet.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app