Anticonceptiemiddelen

Middelen met hormonen om zwangerschap te voorkomen.

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Anticonceptiemiddelen zijn middelen om zwangerschap te voorkomen. Ze worden ook wel voorbehoedsmiddelen genoemd.

De vergoeding die u nu leest, geldt voor anticonceptiemiddelen met hormonen. Dat zijn:

 • de anticonceptiepil
 • de (prik)pil
 • de anticonceptiepleister
 • de anticonceptiering
 • het anticonceptiestaafje
 • het hormoonspiraaltje 

Het pessarium en het koperspiraaltje werken zonder hormonen. Daarom vallen die niet onder de vergoeding die u nu leest, maar onder de vergoeding Hulpmiddelen voor anticonceptie.

Bent u jonger dan 21 jaar? Of bent u ouder en heeft u endometriose (aandoening van het baarmoederslijmvlies) of bloedarmoede door hevig bloedverlies (menorragie)? Dan vergoedt de basisverzekering de anticonceptiemiddelen met hormonen.

Bent u 21 jaar of ouder en heeft u die aandoeningen niet? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Plus en hoger de anticonceptiemiddelen met hormonen.

Hier kunt u terecht

Anticonceptiemiddelen haalt u bij:

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Een anticonceptiestaafje of hormoonspiraaltje laat u plaatsen (of verwijderen) door:

 • huisarts
 • verloskundige
 • gynaecoloog

Let op: bij de gynaecoloog is het spiraaltje of staafje onderdeel van de behandeling. U koopt het dan niet zelf.

Andere vergoedingen

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden ook sterilisatie.

Vergoeding per verzekering

 

 

 

 

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor sommige anticonceptiemiddelen met hormonen betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden die voor een deel of helemaal. De wettelijke eigen bijdragen zijn totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de wettelijke eigen bijdragen. Op medicijnkosten.nl kunt u zien of er een wettelijke eigen bijdrage geldt. 
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Het eigen risico geldt voor het anticonceptiemiddel, als u tussen 18 en 21 jaar bent, en vanaf 21 bij bepaalde aandoeningen. En ook voor plaatsen en verwijderen door verloskundige of gynaecoloog. Het eigen risico geldt niet voor plaatsen en verwijderen door de huisarts. 
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben

Wij vergoeden anticonceptiemiddelen met hormonen alleen als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistant.

U moet een verwijzing hebben als u naar de gynaecoloog gaat

Als u het spiraaltje of staafje wilt laten plaatsen of verwijderen door de gynaecoloog dan heeft u een verwijzing van de huisarts of verloskundige nodig. Voor die zorg geldt de vergoeding Medisch specialist.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app