Audiologische zorg

Ik hoor het gesprek wel, maar kan het niet goed verstáán. Herkenbaar?

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Gehoorproblemen ontstaan geleidelijk, bijvoorbeeld door ouderdom. Of plotseling, door bijvoorbeeld ziekte. Als u uw gehoorprobleem als storend ervaart, kan de huisarts of een andere zorgverlener u verwijzen naar een audiologisch centrum.

In een audiologisch centrum werkt een team van specialisten op het gebied van gehoorproblemen en problemen die daarmee samenhangen, zoals spraakproblemen.

De basisverzekering vergoedt audiologische zorg door een audiologisch centrum. Daaronder valt:

  • onderzoek naar uw gehoor
  • advies over het kopen van een hoortoestel
  • voorlichting over het gebruik van uw hoortoestel
  • psychosociale zorg als u die nodig heeft door uw gehoorprobleem
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij taal- en spraakstoornissen voor kinderen

Heeft u hoorapparatuur nodig? Daarvoor geldt de vergoeding Hoortoestellen en tinnitusmaskeerders.

Vergoeding per verzekering

Bij een audiologisch centrum

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Deze zorg valt onder de basisverzekering. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar het audiologisch centrum gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, de bedrijfsarts, een jeugdarts, specialist ouderengeneeskunde, kinderarts of KNO-arts.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de audiologische zorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app