Daisyspelers

Als u zonder hulpmiddel niet kunt lezen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor daisyspelers. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

DAISY staat voor Digital Accessible Information System. Met een daisyspeler kunt u luisteren naar ingesproken (school)boeken of tijdschriften. Dat is een oplossing als u door een motorische handicap, dyslexie of slechtziendheid niet (goed) zelf kunt lezen.

De basisverzekering vergoedt de daisyspeler als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 • u heeft een ernstige aandoening waardoor u beperkingen heeft met houding en beweging (een motorische handicap), u bent blind of slechtziend of u bent uitbehandeld voor dyslexie
 • door deze aandoening kunt u niet zonder hulp lezen
 • andere hulpmiddelen helpen niet genoeg en u heeft een daisyspeler nodig om te kunnen lezen

De minimale gebruikstermijn van een daisyspeler is 5 jaar.

Dit wordt niet vergoed

 • CD's, andere apparatuur en bestanden waarin de audio(school)boeken of audiotijdschriften staan
 • abonnementen daarvoor
 • programma's voor de daisyspeler (software)
 • een daisyspeler als u die alleen nodig heeft voor onderwijs en werk. Soms vergoedt het UWV de daisyspeler dan
 • behandeling voor dyslexie. Soms vergoedt de gemeente zo'n behandeling

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die helpen als u slechts kunt lezen omdat u niet goed kunt bewegen. Die vallen onder de vergoedingen:

Er zijn ook andere hulpmiddelen die helpen als u slecht kunt lezen omdat u niet goed kunt zien. Die vallen onder de vergoedingen:

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van daisyspelers

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor een daisyspeler.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U krijgt de daisyspeler in eigendom. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor de daisyspeler van de behandelend arts.

Heeft u een daisyspeler nodig vanwege uitbehandelde dyslexie? Dan moet u een verklaring hebben van een orthopedagoog of gz-psycholoog. Een verklaring van de huisarts of via school is onvoldoende.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht toestemmingsvrije leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de daisyspeler bij problemen met bewegen in artikel 2.6, onderdeel e en in artikel 2.12 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in het bewegingssysteem. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen bij problemen met bewegen, orthopedische schoenen, en kortdurende uitleen (van hulpmiddelen bij problemen met bewegen), orthesen en hulphonden (ADL-honden) als deze bedoeld zijn voor problemen met bewegen.
 
De Regeling omschrijft de daisyspeler bij problemen met zien in artikel 2.6, onderdeel f en in artikel 2.13 als uitwendige hulpmiddelen gerelateerd aan stoornissen in de visuele functie. Hieronder vallen ook andere hulpmiddelen voor problemen met zien, brillenglazen en lenzen bij medische indicatie en hulphonden (blindengeleidehonden) als deze bedoeld zijn voor problemen met zien.
 
De Regeling omschrijft de daisyspeler bij dyslexie in artikel 2.6, onderdeel t en in artikel 2.26 als hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering. Hieronder valt ook persoonsalarmering.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app