Dietetiek

Als u advies nodig heeft over voeding en gezondheid.

Vergoedingen A-Z
2020

Vergoeding per verzekering

Max. per kalenderjaar 

Max. per kalenderjaar 

Max. per kalenderjaar

 

 

Wat u vergoed krijgt

Bent u te zwaar of juist te licht door bijvoorbeeld ziekte, eetproblemen of een voedselallergie? Of heeft u andere klachten die samenhangen met voeding, zoals darmklachten, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol? Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten. Dit noemen we diëtetiek.

Wij vergoeden diëtetiek in 3 situaties:

1. als onderdeel van ketenzorg bij chronische ziekte. Heeft u diabetes (suikerziekte), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit.

2. bij overgewicht. U kunt zorg krijgen bij de diëtist als:

  • uw BMI minstens 30 kg/m2 is, of
  • uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u daarnaast extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte)

3. als er een andere medische reden is. Heeft u een ander medisch probleem waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen. Ook kunt u op eigen initiatief naar de diëtist gaan. Een verwijzing is namelijk niet nodig.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door de diëtist onderdeel uit van uw ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

Heeft u na de 3 uur van de basisverzekering nog begeleiding en advies nodig? De aanvullende verzekeringen Benfit en hoger vergoeden extra diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Benfit en Optifit hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor extra diëtetiek. Topfit en Superfit vergoeden extra diëtetiek volledig.

Heeft u geen medische reden, maar wilt u wel uw eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Extrafit en hoger vergoeden preventiecursussen.

Dit wordt niet vergoed

  • voedingsmiddelen, maaltijdvervangers of dieetartikelen
  • diëtetiek als onderdeel van sportmedisch advies

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor diëtetiek die onder de basisverzekering valt, geldt meestal het eigen risico. Alleen voor diëtetiek als onderdeel van de ketenzorg geldt het eigen risico niet. Voor de diëtetiek die onder de aanvullende verzekering valt, geldt nooit eigen risico.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de diëtetiek met een medische reden die diëtisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.
Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app