Hulpmiddelen voor voeding

Als u zelf niet meer kunt eten of extra voeding nodig heeft.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor voedingssonde en voedingspomp. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Voeding kan op 3 manieren worden toegediend: via de mond, direct in het maagdarmkanaal of in de bloedbaan. Er zijn 2 soorten hulpmiddelen die voeding direct in de maag brengen: voedingssondes en voedingspompen. Een infuuspomp brengt de voeding direct in de bloedbaan.

De basisverzekering vergoedt de voedingssonde, en de producten die daarbij horen, als deze buiten het ziekenhuis wordt ingebracht, en u:

 1. een aandoening of ziekte aan uw maag of darmen heeft, waardoor u geen gewone voeding kunt eten, en
 2. een voedingssonde nodig heeft om voldoende voeding binnen te krijgen

Als voor de regulering van uw sondevoeding een voedingspomp noodzakelijk is, dan vergoedt de basisverzekering ook de voedingspomp en de producten die daarbij horen zoals aansluitstukken of standaarden.

Krijgt u voor lange tijd (chronisch) thuis voeding direct via de bloedbaan toegediend? Dan vergoedt de basisverzekering een infuuspomp. Gaat het om een kortdurende periode, zoals bij de voorbereiding op een operatie of als zorg in de laatste levensfase? Dan krijgt u de infuuspomp van het ziekenhuis en betalen wij de producten die daarbij horen. Bijvoorbeeld de aansluitstukken, flessen of de infuusstandaard.

Bij 'Details per hulpmiddel' staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Dit wordt niet vergoed

 • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Voedingssondes en de producten die daarbij horen die in het ziekenhuis worden ingebracht, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

Infuuspompen voor voeding in de bloedbaan tijdens opname in het ziekenhuis vallen onder de vergoeding Medisch specialist. Dat geldt ook voor infuuspompen thuis als u die voor korte tijd krijgt. Bijvoorbeeld als u wacht op een operatie of als u zorg krijgt in de laatste levensfase.

De bijzondere voeding die u met de voedingssonde of voedingspomp toedient, valt onder de vergoeding Dieetpreparaten

Eetapparaten vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen.

Hier kunt u terecht

 • alle leveranciers van voedingssondes, voedingspompen en infuuspompen

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U krijgt de voedings- en infuuspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. U krijgt de producten die bij de pomp horen, en de sonde in eigendom. Daarvoor geldt daarvoor wel het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht toestemmingsvrije leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Voedingssonde en wat daarbij hoort

Een dun slangetje waarmee sondevoeding kan worden toegediend.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of diëtist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Voedingspomp en wat daarbij hoort

Hulpmiddel waarmee sondevoeding in de sonde wordt gepompt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of diëtist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Infuuspomp en wat daarbij hoort

Hulpmiddel waarmee speciale voeding via een dun slangetje direct in de bloedbaan komt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend medisch specialist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de voedingssonde, voedingspomp en de infuuspomp in artikel 2.6, onderdeel r en in artikel 2.24 als hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app