Hulpmiddelen

Heeft u hulpmiddelen nodig voor behandeling, verpleging, revalidatie of verzorging?

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Volgens de Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering

Wat u vergoed krijgt

Hulpmiddelen helpen om het dagelijkse leven met een ziekte of een aandoening makkelijker te maken. Of helpen u om (langer) thuis te blijven wonen. Er zijn veel soorten hulpmiddelen, en ook verschillende manieren waarop u ze vergoed krijgt. Voor sommige hulpmiddelen moet u bijvoorbeeld naar de gemeente, of naar het zorgkantoor.

De vergoeding die u nu leest, gaat over hulpmiddelen die onder de basisverzekering vallen. De basisverzekering vergoedt hulpmiddelen en verbandmiddelen die nodig zijn als u herstelt van een ziekte of aandoening, of met een ziekte of aandoening moet leven. Welke (groepen van) hulpmiddelen dat zijn staat hieronder, bij 'Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering'. Via die lijst kunt u doorklikken naar de vergoeding. Daar staat in waar u recht op heeft en wat de voorwaarden zijn. Bijvoorbeeld of u een voorschrift nodig heeft, of vooraf toestemming moet vragen. En hoe het zit met het eigen risico en de eigen bijdrage.

Voor deze hulpmiddelen zijn altijd de basisregels hulpmiddelen van toepassing. Daar staat bijvoorbeeld in dat u hulpmiddelen zorgvuldig moet gebruiken en onderhouden. En hoe het zit met vervanging, reparatie en onderhoud.

Staat in de vergoeding dat u voor het hulpmiddel een wettelijke eigen bijdrage betaalt? De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden de wettelijke eigen bijdrage. De maximale vergoeding per kalenderjaar staat hieronder. 

Vergoedingen hulpmiddelen basisverzekering

Andere vergoedingen

De basisverzekering vergoedt de hulpmiddelen. Er zijn ook hulpmiddelen die de aanvullende verzekeringen vergoeden. Daarvoor gelden de basisregels hulpmiddelen niet.

Wat u zelf betaalt

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Is het hulpmiddel onderdeel van een behandeling door de medisch specialist? Of wordt het geïmplanteerd? Dan valt het hulpmiddel onder de vergoeding Medisch specialist. Wij vergoeden het dan niet apart.
Dit is de hulpmiddelenwijzer. Heeft u toch nog vragen? Ons Service Center helpt u verder.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app