Injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen

Als u voor lange tijd injectiespuiten of injectiepennen moet gebruiken.

Vergoedingen A-Z
2020

Vergoeding per verzekering

  

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor injectiespuiten en injectiepennen om zelf geneesmiddelen toe te dienen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels. 

Wat u vergoed krijgt

Injectiespuiten en injectiepennen zijn bedoeld om geneesmiddelen direct in het lichaam toe te dienen.

De basisverzekering vergoedt injectiespuiten en injectiepennen en de producten die daarbij horen, als u een aandoening heeft waardoor u voor lange tijd injecties nodig heeft. Het moet om een andere aandoening gaan dan diabetes.

Kunt u geen 'normale' injectiespuit of injectiepen gebruiken omdat u een ernstige motorische handicap heeft of omdat u slecht ziet? Dan vergoedt de basisverzekering in plaats daarvan aangepaste spuiten of pennen.

Andere vergoedingen

Heeft u diabetes? Injectiespuiten en injectiepennen om insuline toe te dienen vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij diabetes.

Gebruikt u injectiespuiten of injectiepennen om geneesmiddelen toe te dienen die bij uw ziekenhuisbehandeling horen? Dan geldt de vergoeding Medisch specialist.

Hier kunt u terecht

  • leverancier van injectiespuiten en injectiepennen

Wat u zelf betaalt

Eigen bijdrage

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze hulpmiddelen.
Hoe werkt dat?

Eigen risico

U krijgt deze hulpmiddelen in eigendom. Daarom geldt het eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor injectiespuiten en injectiepennen van de behandelend arts.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

  1. Staat uw leverancier in ons overzicht toestemmingsvrije leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
  2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Goed om te weten

De Regeling omschrijft de injectiespuiten en injectiepennen in artikel 2.6, onderdeel l en in artikel 2.19 alleen als injectiespuiten. Hieronder vallen dus ook injectiepennen.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app