Verblijf in een logeerhuis

In de buurt zijn als uw kind of gezinslid in het ziekenhuis ligt.

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Een ziekenhuisopname kan ingrijpend zijn. Als uw kind wordt opgenomen, wilt u als ouder waarschijnlijk in de buurt zijn. En wordt u zelf opgenomen, dan wilt u misschien ook een gezinslid in de buurt hebben.

Daarom is er bij veel ziekenhuizen een logeerhuis, bijvoorbeeld een Ronald McDonald Huis, of een logeerafdeling. Daar kunnen ouders en gezinsleden overnachten.

Voor het verblijf betaalt u een bedrag per dag. We noemen dat hierna logeerkosten. Het logeerhuis noemt het bedrag soms 'eigen bijdrage'.

De aanvullende verzekeringen OntzorgPlus, Beter, Plus en Optimaal vergoeden de logeerkosten in 2 gevallen. Top en Excellent vergoeden ook in een 3e situatie.

1. Ziekenhuisbehandeling van een kind onder de 18 jaar

Wordt uw kind behandeld of opgenomen in het ziekenhuis? De aanvullende verzekering Beter en hoger en OntzorgPlus van het kind vergoedt  de logeerkosten van de ouder, als die ook zo’n verzekering bij ons heeft. Beter, Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 12,50 per dag, tot maximaal € 260 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig. OntzorgPlus vergoedt de logeerkosten volledig als uw kind wordt opgenomen binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

2. Ziekenhuisopname vanaf 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder? De aanvullende verzekeringen Beter en hoger en OntzorgPlus vergoeden de logeerkosten van 1 gezinslid tijdens uw ziekenhuisopname. Dit gezinslid moet zelf ook zo’n verzekering bij ons hebben. Beter, Plus en Optimaal vergoeden maximaal € 25 per dag. Top en Excellent vergoeden de logeerkosten volledig. OntzorgPlus vergoedt logeerkosten volledig bij ziekenhuisopname binnen 1 jaar na een ernstig ongeval of vaststelling van een ernstige aandoening.

3. Na transplantatie of behandeling van kanker

Heeft u Top of Excellent? Dan vergoeden wij de logeerkosten voor u en een begeleider ook:

  • na een transplantatie
  • bij chemotherapie, bestraling of immuuntherapie bij kanker

Hier kunt u terecht

  • logeerafdeling of logeerhuis van het ziekenhuis
  • Ronald McDonald Huis

Andere vergoedingen

De basisverzekering vergoedt soms logeren in plaats van zittend ziekenvervoer

Vergoeding per verzekering

Max. per dag/kalenderjaar

Max. per dag/kalenderjaar

Max. per dag/kalenderjaar

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Met OntzorgPlus moet u toestemming vragen aan de ZorgConsulent

Voordat u naar het logeerhuis gaat, moet u toestemming hebben van onze ZorgConsulent.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Meestal staat het ook op de website van het ziekenhuis. Informatie over de Ronald McDonald Huizen vindt u bij het Kinderfonds.
De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app