Pedicure bij diabetes en reuma

Bij diabetes en reuma is goede voetzorg belangrijk.

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (diabetes mellitus, suikerziekte) of reumatoïde artritis (reuma) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Goede voetzorg kan dan problemen voorkomen.

Heeft u diabetes, en heeft u bij de jaarlijkse voetcontrole van de huisarts zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering voetzorg volgens de vergoeding Voetzorg bij diabetes.

Als u diabetes heeft en zorgprofiel 1 heeft gekregen, of als u reumatoïde artritis heeft, geldt de vergoeding die u nu leest.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden dan voetzorg door een pedicure. Orthesen en nagelbeugels die daarbij nodig zijn, vergoeden wij ook.

Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de zorg volledig.

Hier kunt u terecht

Dit wordt niet vergoed

  • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen
  • extra kosten voor behandeling aan huis of in een instelling

Vergoeding per verzekering

Max. per kalenderjaar
Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reumatoïde artritis

Max. per kalenderjaar
Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reumatoïde artritis

Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reumatoïde artritis

Bij diabetes (alleen zorgprofiel 1) of reumatoïde artritis

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Zorg van de pedicure en chiropodist bij diabetes (zorgprofiel 1) en reuma valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen 

Aandoening (en zorgprofiel) moeten op de nota staan

Op de nota moet staan of het om voetzorg bij diabetes of bij reumatoïde artritis gaat. En bij diabetes ook welk zorgprofiel u heeft.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de voetzorg die pedicures normaal gesproken verlenen bij diabetes (zorgprofiel 1) of reumatoïde artritis. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app