Prenatale screening

Wilt u uw kindje voor de geboorte laten onderzoeken op aangeboren afwijkingen?

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 

Wat u vergoed krijgt

Prenatale screening is het tijdens de zwangerschap bepalen van de kans dat het ongeboren kind een afwijking heeft. Bijvoorbeeld het syndroom van Down of een open ruggetje. U kiest zelf of u prenatale screening wilt laten doen. Om u bij die beslissing te helpen, bespreekt de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog (als u dat wilt) met u, welke soorten prenatale screening er zijn. En wat de voor- en nadelen zijn. Dit gesprek wordt 'counseling' genoemd. De basisverzekering vergoedt de counseling.

Prenatale screening tussen de 9e en 14e week van de zwangerschap

In deze periode kunt u een combinatietest of een NIPT laten doen. U betaalt de kosten zelf, behalve als de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog bepaalt dat er in uw geval een medische indicatie is. Bijvoorbeeld door uw leeftijd, het verloop van een eerdere zwangerschap, of een erfelijke aandoening in de familie. Bij een medische indicatie vergoedt de basisverzekering de combinatietest of de NIPT. Voor de NIPT zonder medische indicatie geldt een subsidieregeling. Die staat verderop.

Blijkt uit de testen dat uw ongeboren kind een verhoogde kans heeft op een aandoening, dan bespreekt uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog met u de mogelijkheden voor prenataal vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld een vlokkentest, een vruchtwaterpunctie of een uitgebreidere echo (geavanceerd ultrageluidsonderzoek, GUO). Daarmee kan meer zekerheid gegeven worden. De basisverzekering vergoedt prenataal vervolgonderzoek bij een verhoogde kans op een aandoening, of als er een andere medische indicatie is.

Prenatale screening rond de 20e week van de zwangerschap

In deze fase van de zwangerschap kunt u een 20-weken echo (structureel echoscopisch onderzoek, SEO) laten doen. De basisverzekering vergoedt die. U heeft er geen aparte medische indicatie voor nodig. Blijkt uit de echo dat er een indicatie is voor nader onderzoek, bijvoorbeeld een geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO)? Dan vergoedt de basisverzekering dat ook.

De overheid heeft een website met informatie over prenatale screening.

Meer over NIPT

Tijdens de zwangerschap is in uw bloed DNA van uw ongeboren kind aanwezig. Met een NIPT wordt uw bloed onderzocht en bepaald wat het risico voor uw kind is op het syndroom van Down, Edwards en Patau.

De bloedafname voor de NIPT kan bij u in de buurt. De test op het bij u afgenomen bloed wordt gedaan in een van de Universitair Medische Centra. De uitslag van de test ontvangt u via uw verloskundige, die het afnemen van de NIPT begeleidt.

U kunt de NIPT ook krijgen zonder dat u daarvoor een medische indicatie heeft. Dan komt de vergoeding niet uit uw basisverzekering, maar uit de subsidieregeling NIPT. U moet dan wel meedoen aan wetenschappelijk onderzoek (de TRIDENT-2 studie). Als u de NIPT krijgt via deze subsidieregeling betaalt u een eigen bijdrage van € 175. Deze eigen bijdrage vergoeden wij niet.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor:

• counseling
• structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
• de combinatietest op medische indicatie
• geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO)
• vlokkentest
• vruchtwaterpunctie

Het eigen risico geldt wel voor de NIPT op medische indicatie.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Soms heeft u een verwijzing nodig

Niet eerst de combinatietest gehad? Dan heeft u voor de NIPT, GUO of prenataal vervolgonderzoek een verwijzing nodig van de verloskundige, een huisarts of een medisch specialist.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Hier is gebruikelijke zorg: de prenatale screening die verloskundigen en medisch specialisten normaal gesproken als onderdeel van verloskundige zorg verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

De NIPT vergoeden wij alleen bij medische indicatie of als uit de combinatietest een verhoogde kans op een aandoening blijkt. Dat geldt ook als u de NIPT in het buitenland laat doen. De subsidieregeling geldt niet in het buitenland. Als u zonder medische indicatie voor de NIPT naar bijvoorbeeld België gaat, dan moet u de NIPT zelf betalen. Heeft u wel een medische indicatie, dan vergoeden wij als u naar het buitenland gaat maximaal de kosten van de NIPT in Nederland.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app