Reiskosten voor ziekenbezoek

Wordt u of uw kind opgenomen in het ziekenhuis?

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis wilt u uw gezin graag dichtbij hebben.

Wij vergoeden ziekenbezoek door uw gezinsleden maximaal 1 keer per dag. De vergoeding is € 0,27 per kilometer voor het aantal kilometers van uw woonadres naar het ziekenhuis, en terug. Of uw bezoek met de taxi, de auto of het openbaar vervoer komen, maakt voor de vergoeding niet uit.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden reiskosten als:

  • u 8 of meer dagen achter elkaar bent opgenomen in een ziekenhuis
  • dat ziekenhuis in Nederland ligt of maximaal 60 kilometer van de Nederlandse grens
  • uw gezinslid ook een aanvullende verzekering bij ons heeft

De vergoeding gaat in op de 8e opnamedag. Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de reiskosten volledig. 

OntzorgPlus vergoedt soms ook reiskosten voor ziekenbezoek. 

Dit wordt niet vergoed

  • reiskosten naar andere instellingen, bijvoorbeeld naar een verpleeghuis of ggz-instelling
  • parkeerkosten en andere bijkomende kosten

Vergoeding per verzekering

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

 

 

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Met OntzorgPlus moet u toestemming vragen aan de ZorgConsulent

Voordat u reiskosten voor ziekenbezoek maakt, moet u toestemming hebben van onze ZorgConsulent. Dat geldt ook als u Excellent heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Die kunt u bij het ziekenhuis krijgen. Er staat in wanneer en hoelang uw gezinslid was opgenomen.

Het aantal kilometers berekenen wij met de routeplanner Routenet.

Wilt u reiskosten naar uw opgenomen gezinslid declareren? Gebruik het declaratieformulier reiskosten ziekenbezoek. De opnameverklaring, het vervoerbewijs, het overzicht van uw OV-chipkaart of de nota van de taxi stuurt u mee.
De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app