Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Voor een sterk en gezond gebit.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering


 

 

 


Wat u vergoed krijgt

Goede mondzorg op jonge leeftijd voorkomt problemen later. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de basisverzekering deze tandartsbehandelingen:

 • controle (preventief tandheelkundig onderzoek), één keer per jaar
 • extra controles als die nodig zijn
 • incidentele consulten
 • verwijderen van tandsteen
 • fluoridebehandeling van het blijvende gebit, 2 keer per jaar
 • extra fluoridebehandelingen als die nodig zijn
 • sealing (aanbrengen van een beschermlaag)
 • behandeling van tandvleesproblemen
 • verdoving
 • wortelkanaalbehandeling
 • vullingen
 • zorg bij klachten aan het kaakgewricht
 • uitneembare prothetische voorzieningen (zoals een plaatje en een kunstgebit)
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve implantaten
 • röntgenfoto's, behalve die voor orthodontie
 • kaakoverzichtsfoto, behalve die voor orthodontie

Is voor behandeling bij de kaakchirurg opname nodig? Dan vergoedt de basisverzekering ook de ziekenhuisopname.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden tot 18 jaar de algemene tandheelkundige zorg die de basisverzekering niet vergoedt. Optimaal vergoedt maximaal € 500 per kalenderjaar. Top en Excellent vergoeden de zorg volledig.

Andere vergoedingen

Voor tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar, orthodontie tot 18 jaar, fronttandvervanging en bijzondere tandheelkunde gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld.

Hier kunt u terecht

Voor zorg die onder de basisverzekering valt, kunt u terecht bij de:

 • tandarts
 • mondhygiënist
 • tandprotheticus
 • kaakchirurg (MKA-chirurg)

Voor zorg die onder de aanvullende verzekering valt, kunt u terecht bij de:

 • tandarts
 • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

De basisverzekering en de aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • uitwendig bleken van tanden en kiezen
 • gebits- en mondbeschermer
 • niet-restauratief behandelen van het melkgebit (M05)
 • behandelen van witte vlekken (M80, M81)

De aanvullende verzekeringen vergoeden niet:

 • algehele anesthesie (volledige narcose)
 • MRA (mandibulair repositie apparaat)

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

Voor de kaakchirurg moet u vooraf een verwijzing hebben

Voor u naar de kaakchirurg gaat, moet u een verwijzing hebben van uw huisarts, tandarts, een medisch specialist of een jeugdarts. Bij acute zorg is geen verwijzing nodig.

Soms heeft u vooraf toestemming nodig

Dit geldt voor:

 • de 3e en volgende fluoridebehandeling(en) in hetzelfde kalenderjaar
 • een kaakoverzichtsfoto
 • behandelingen bij de kaakchirurg die op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie staan 
 • zorg onder volledige narcose
 • een kunstgebit dat duurder is dan € 650 (inclusief materiaal- en techniekkosten) per kaak 
 • het vervangen van een kunstgebit dat minder dan 5 jaar oud is
 • een klikgebit, en het repareren of rebasen (opvullen) van een klikgebit
 • zorg in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT)

Toestemming vraagt u met een gemotiveerde verklaring van uw zorgverlener. Daar moeten een behandelplan, een begroting en soms een röntgenfoto bij zitten.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in dat u geen vergoeding krijgt als een behandeling alleen cosmetisch is, of als u een zorgafspraak niet nakomt ('no show').
Hier is gebruikelijke zorg: de mondzorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app