Voetzorg bij diabetes

Extra aandacht voor uw voeten bij diabetes.

Vergoedingen A-Z
2020

Vergoeding per verzekering

 

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Als u diabetes (suikerziekte) heeft, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Daarom kunt u in dat geval een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt dan uw voeten en stelt een zorgprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen. 

Het zorgprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Hoe hoger het profiel, hoe meer zorg u nodig heeft om wondjes of zweren aan uw voeten (diabetische voetulcera) te voorkomen of te behandelen. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4. 

De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u bij de voetcontrole zorgprofiel 2, 3 of 4 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering ook de volgende voetzorg, om voetulcera te voorkomen of te behandelen:

  • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen kan voorkomen
  • regelmatig gericht voetonderzoek
  • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten 
  • advies over de juiste schoenen

De basisverzekering vergoedt de jaarlijkse voetcontrole en de voetzorg hierboven als huisartsenzorg.

Heeft u zorgprofiel 1? Dan vergoedt de basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole. De aanvullende verzekeringen Beter en hoger hebben een vergoeding voor podotherapie. En de aanvullende verzekeringen Plus en hoger voor de pedicure. Waar u recht op heeft, staat in die vergoedingen.

Hier kunt u terecht

  • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
  • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit, bijvoorbeeld aan een medisch pedicure. Hij blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de medisch pedicure zitten dan in de nota van de podotherapeut

Dit wordt niet vergoed

  • voetzorg als u zorgprofiel 0 heeft
  • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze zorg betaalt u geen eigen bijdrage.
Hoe werkt dat?

Geen eigen risico

Deze zorg is huisartsenzorg of valt onder de aanvullende verzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Hier is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app