Zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers

Gebruikt u voor langere tijd zelfzorggeneesmiddelen of maagzuurremmers?

Vergoedingen A-Z
2020

Wat u vergoed krijgt

Zelfzorggeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die u ook zonder recept kunt kopen. Wij vergoeden dat soort middelen alleen in bepaalde gevallen, mét recept. Bijvoorbeeld als u een middel lang moet gebruiken.

De basisverzekering vergoedt de volgende zelfzorggeneesmiddelen, en maagzuurremmers:

 • laxeermiddelen
 • kalktabletten
 • middelen bij allergie
 • middelen tegen diarree
 • middelen tegen droge ogen
 • middelen om de maag te legen
 • andere geneesmiddelen dan 1 t/m 6 met dezelfde werkzame stof als die middelen, en dezelfde toedieningsvorm
 • maagzuurremmers en combinatiepreparaten met een maagzuurremmer

U moet wel aan 3 voorwaarden voldoen:

 • u heeft een recept voor het geneesmiddel
 • u heeft het geneesmiddel langer dan 6 maanden nodig voor een chronische aandoening. Dit staat op het recept
 • u haalt het geneesmiddel bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts

De basisverzekering vergoedt deze geneesmiddelen vanaf de 16e dag dat u ze gebruikt.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers:

 • de eerste 15 dagen dat u ze gebruikt
 • als u ze korter dan 6 maanden gebruikt

De maximale vergoeding per kalenderjaar staat hieronder. Het bedrag geldt voor de vergoeding die u nu leest en de vergoeding Geneesmiddelen aanvullende verzekering samen.

Hoe zit het met mijn geneesmiddel?

Weet u de werkzame stof of de merknaam van het geneesmiddel? Op medicijnkosten.nl staat of het onder de basisverzekering valt. En wat de maximale vergoeding is, en of er een eigen bijdrage geldt.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Let op

Deze vergoeding is een onderdeel van de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. Wat daar staat, geldt ook voor de zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers. Bijvoorbeeld dat u soms een eigen bijdrage betaalt.

Vergoeding per verzekering

Sommige zelfzorggeneesmiddelen, maagzuurremmers bij chronisch gebruik

 Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Soms betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden die voor een deel of helemaal. De wettelijke eigen bijdragen zijn totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de wettelijke eigen bijdragen.
Hoe werkt dat?

Het eigen risico

Voor de zorg die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Dat is ook zo als de basisverzekering uw wettelijke eigen bijdragen boven € 250 vergoedt.
Voor de zorg die onder de aanvullende verzekering valt, geldt geen eigen risico.
Hoe werkt dat?

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers alleen als zijn voorgeschreven door de behandelend arts, een medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist (nurse practitioner) of physician assistant.

 

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app