Anticonceptie

Een zwangerschap voorkomen.

Vergoedingen A-Z
2021

Vergoeding per verzekering

 

 

 

 

 

 

Wat u vergoed krijgt

Anticonceptiemiddelen zijn middelen om zwangerschap te voorkomen. Ze worden ook wel voorbehoedsmiddelen genoemd.

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan vergoedt de basisverzekering de volgende anticonceptiemiddelen:

 1. anticonceptiepil
 2. prikpil
 3. anticonceptiepleister
 4. anticonceptiering
 5. anticonceptiestaafje
 6. hormoonspiraaltje 
 7. koperspiraaltje
 8. pessarium

De middelen bij 1 tot en met 6 zijn anticonceptiemiddelen met hormonen. Heeft u endometriose (aandoening van het baarmoederslijmvlies) of bloedarmoede door hevig bloedverlies (menorragie)? Dan vergoedt de basisverzekering de middelen 1 tot en met 6 ook als u 21 jaar of ouder bent.

Bent u 21 jaar of ouder en heeft u die aandoeningen niet? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen Start en hoger de anticonceptiemiddelen die hierboven staan. Bij Start stopt de vergoeding als u 30 jaar wordt. Plus en hoger vergoeden ook nog daarna.

Hier kunt u terecht

Anticonceptiemiddelen haalt u bij:

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Een anticonceptiestaafje of spiraaltje laat u plaatsen (of verwijderen) door:

 • huisarts
 • verloskundige
 • gynaecoloog

Let op: bij de gynaecoloog is het spiraaltje of staafje onderdeel van de behandeling. U koopt het dan niet zelf.

Andere vergoedingen

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden ook sterilisatie.

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor sommige anticonceptiemiddelen met hormonen (1 tot en met 6 uit het rijtje hierboven) betaalt u een wettelijke eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden die voor een deel of helemaal. De wettelijke eigen bijdragen zijn totaal nooit meer dan € 250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de wettelijke eigen bijdragen. Op medicijnkosten.nl kunt u zien of er een wettelijke eigen bijdrage geldt.
Zo werkt de eigen bijdrage

Het eigen risico

Het eigen risico geldt voor het anticonceptiemiddel, als u tussen 18 en 21 jaar bent, en vanaf 21 bij bepaalde aandoeningen. En bij het plaatsen en verwijderen van een anticonceptiemiddel door verloskundige of gynaecoloog. Laat u het plaatsen en verwijderen door de huisarts? Daarvoor geldt het eigen risico niet. 
Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet soms een voorschrift (recept) hebben

Wij vergoeden anticonceptiemiddelen met hormonen alleen als ze zijn voorgeschreven door een (huis)arts, medisch specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. Een pessarium en koperspiraaltje kunt u zonder voorschrift van uw arts halen bij uw apotheek of apotheekhoudende huisarts.

U moet een verwijzing hebben als u naar de gynaecoloog gaat

Het plaatsen of verwijderen van een spiraaltje of staafje valt onder de vergoeding Medisch specialist. Daarom heeft u een verwijzing van de huisarts of verloskundige nodig.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
De Regeling omschrijft hulpmiddelen voor anticonceptie in artikel 2.6, onderdeel i en in artikel 2.16 als hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden. Ook zijn de basisregels hulpmiddelen van toepassing.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app