Hulpmiddelen bij problemen met ademhalen

Als u hulp nodig heeft om goed te ademen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

 

Deze vergoeding is onderdeel van de vergoeding Hulpmiddelen. Wat daar staat, geldt ook voor hulpmiddelen bij problemen met ademhalen. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, en ook de algemene regels.

Wat u vergoed krijgt

Er zijn verschillende hulpmiddelen die kunnen helpen als u niet goed kunt ademen. Bijvoorbeeld voorzetkamers voor medicijnen die u moet inademen, of apparatuur die slijm wegzuigt zodat uw luchtwegen vrij blijven. De basisverzekering vergoedt uitwendige hulpmiddelen die problemen met ademhalen helemaal of voor een deel verhelpen. 

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

De basisverzekering vergoedt ook stoffen die u met deze hulpmiddelen krijgt toegediend. Met stoffen bedoelen wij zuurstof of andere stoffen met een certificaat volgens de Wet op de medische hulpmiddelen. Deze moeten bedoeld zijn om te helpen met ademen.

Andere vergoedingen

Er zijn ook andere hulpmiddelen die kunnen helpen bij problemen met ademhalen. Die vallen onder de volgende vergoedingen.

Chronische ondersteuning van de ademhaling valt onder de vergoeding Mechanische beademing.

Hier kunt u terecht

 • leverancier van hulpmiddelen voor problemen met ademhalen

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor deze hulpmiddelen geldt het eigen risico. Behalve als u het hulpmiddel in bruikleen krijgt. Bij 'Details per hulpmiddel' staat bij welke hulpmiddelen dat zo is.
Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij 'Details per hulpmiddel' staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u ons vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van het hulpmiddel en van de leverancier die u kiest. Er zijn 3 mogelijkheden.

 1. Staat bij 'Details per hulpmiddel' dat geen toestemming nodig is? Dan hoeft u niets te doen.
 2. Is wel toestemming nodig? Kijk dan of uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen staat. Staat uw leverancier erbij? Ook dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 3. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Voorzetkamers en wat daarbij hoort 

Hulpmiddel om medicijnen in te ademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of longverpleegkundige
 • u heeft geen toestemming van ons nodig
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Vernevelaars en wat daarbij hoort

Hulpmiddel dat een medicijn omzet in kleine druppeltjes (nevel), zodat u het kunt inademen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of longverpleegkundige
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk 

Hulpmiddel dat helpt bij het ophoesten van slijm.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de longarts of kinderarts
 • u heeft geen toestemming van ons nodig
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Slijmuitzuigapparatuur

Hulpmiddel voor het verwijderen van slijm uit de mond of keel.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u heeft geen toestemming van ons nodig
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Tracheacanule met stomabeschermer

Buisje dat de luchtpijp verbindt met de buitenlucht. De stomabeschermer zorgt ervoor dat de luchtpijp minder snel uitdroogt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de medisch specialist
 • u heeft geen toestemming van ons nodig
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Longvibrator

Hulpmiddel om slijm in de longen los te maken.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts
 • u heeft geen toestemming van ons nodig
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Slaappositietrainer

Hulpmiddel als u lichte slaapapneu heeft en op uw rug slaapt. Het apparaat geeft een trilling, waardoor u traint om op uw zij te liggen.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de longarts, KNO-arts of neuroloog
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

De Regeling omschrijft hulpmiddelen bij problemen met ademhalen in artikel 2.6, onderdeel b en in artikel 2.9 als uitwendig hulpmiddel voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van stoornissen in de functie van het ademhalingsstelsel. Hieronder vallen ook CPAP-apparaten, MRA en zuurstofapparatuur.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app