Preventief onderzoek

Meer gericht onderzoek bij vragen over gezondheidsrisico's. Of de werking van een medicijn.

Vergoedingen A-Z
2021

Vergoeding per verzekering

 

 

 

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Als u een gezondheidsprobleem heeft dan valt medisch onderzoek bijna altijd onder de basisverzekering. Maar soms wilt u zelf meer gericht onderzoek om een gezondheidsrisico goed in te schatten.

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden voor 50%:

 • preventief medisch onderzoek
 • sportmedisch onderzoek

Top en Excellent vergoeden ook nog farmacogenetisch onderzoek voor 100%. 

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar voor alle preventieve onderzoeken samen. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Wordt bij het onderzoek iets gevonden waarvoor u behandeld moet worden? Of krijgt u medicijnen voorgeschreven? Dan valt dat bijna altijd onder de basisverzekering. Het eigen risico geldt dan. En soms betaalt u een eigen bijdrage.

Preventief medisch onderzoek

Medisch onderzoek kan ook worden gedaan om een ziekte of een ander gezondheidsrisico op te sporen, als u (nog) geen gezondheidsklachten heeft. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een ziekte die in uw familie veel voorkomt. We spreken dan van preventief medisch onderzoek. Als er bij u voor zo'n onderzoek een medische reden is, dan valt het onder de vergoedingen Huisarts of Medisch specialist. Of soms onder erfelijkheidsonderzoek.

Wilt u een preventief medisch onderzoek laten doen waarvoor bij u geen medische reden is? Dan geldt de vergoeding die u nu leest. Het kan gaan om een gericht onderzoek, bijvoorbeeld op hart- en vaatziekten. Of een algemeen lichamelijk onderzoek. Een arts bespreekt de uitslagen met u.

Er zijn overigens artsen die preventief medisch onderzoek waarvoor geen medische reden is, afraden. De overheid (RIVM) en artsenorganisatie KNMG hebben de voors en tegens op een rij gezet. Twijfelt u of een preventief onderzoek iets voor u is? De ZorgConsulent kan u ook meer informatie geven.

Sportmedisch onderzoek

Heeft u een vraag over uw conditie, uw sportniveau of een gezondheidsvraag die met sporten te maken heeft? Dan vergoeden wij:

 • sportmedisch onderzoek
 • sportmedisch- en inspanningsadvies
 • sportmedische begeleiding
 • preventief medisch onderzoek
 • sportkeuring

Farmacogenetisch onderzoek

Farmacogenetisch onderzoek schrijft uw arts voor om na te gaan of een geneesmiddel bij u zal werken, en welke dosis voor u het beste is. Uw arts vraagt het onderzoek aan, of weet waar u terecht kunt. Wij vergoeden het farmacogenetisch onderzoek alleen als het gaat om een voor u nieuw geneesmiddel, en als het onderzoek past binnen de adviezen van de KNMP. Uw zorgverlener weet of dat zo is. Het zogenoemde DNA-paspoort valt ook onder dit farmacogenetisch onderzoek. 

Hier kunt u terecht

 • voor preventief medisch onderzoek: huisarts of medisch specialist
 • voor sportmedisch onderzoek en -advies: een sportarts
 • voor een duikkeuring: een duikerarts
 • voor farmacogenetisch onderzoek: laboratorium voor farmacogenetisch onderzoek

Dit wordt niet vergoed

 • bevolkingsonderzoek. Dat is preventief medisch onderzoek dat de overheid aanbiedt en betaalt, bijvoorbeeld voor borstkanker of darmkanker. Als u er aan mee kunt doen, krijgt u vanzelf bericht
 • onderzoek dat u voor of via uw werkgever of sportvereniging laat doen

Andere vergoedingen

Wilt u weten hoe het met uw fitheid of algemene gezondheid is? Dan is er vanaf Start een jaarlijkse vergoeding voor een gezondheids- of sportcheck-up.

Soms vergoedt de basisverzekering de sportarts. Bijvoorbeeld bij een beschadigde knie. Dan geldt de vergoeding voor de medisch specialist. U heeft dan vooraf een verwijzing van de huisarts nodig.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor preventief medisch en sportmedisch onderzoek zonder medische reden en voor farmacogenetisch onderzoek betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor preventief medisch en sportmedisch onderzoek zonder medische reden en voor farmacogenetisch onderzoek geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Op de nota voor preventief medisch onderzoek moet staan dat het om onderzoek door een huisarts of medisch specialist gaat

Voor farmacogenetisch onderzoek moet u een voorschrift van uw arts hebben

Regelt u het onderzoek zelf? Stuur dan het voorschrift mee met uw declaratie.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Onze ZorgConsulent weet ook waar u het onderzoek kunt laten doen.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app