Tandheelkundige zorg na een ongeval

Een bal tegen uw gezicht bij het sporten. Een ongeluk met de fiets.

Vergoedingen A-Z
2021

Vergoeding per verzekering

Uit vergoeding Tandheelkundige zorg tot 18 jaar, of vanaf 18 jaar volgens vergoedingen Kaakchirurgie, Gebitsprothese en Bijzondere tandheelkunde

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

Max., 1 ongeval per kalenderjaar

 

Wat u vergoed krijgt

Heeft u schade aan uw gebit door een ongeval? De basisverzekering of uw aanvullende (tand)verzekering vergoedt mogelijk uw tandheelkundige kosten. Dit hangt af van wélke verzekering u heeft en van uw leeftijd.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandheelkundige zorg. Dat kan dus ook zorg zijn die u nodig heeft door een ongeval. De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden algemene tandheelkundige zorg die niet onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt staat bij tandheelkundige zorg tot 18 jaar.

Bent u 18 jaar of ouder?

Vanaf 18 jaar vergoedt de basisverzekering alleen de kaakchirurg, het kunstgebit en bijzondere tandheelkunde. De aanvullende verzekeringen Excellent en Tandplus A, B, C, en Preventief vergoeden algemene tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar wel. In die vergoedingen staat waar u recht op heeft.

Extra vergoeding na een ongeval

Krijgt u de zorg die u nodig heeft niet (helemaal) vergoed volgens de vergoedingen hierboven? Dan vergoeden Excellent, Tandplus A, B, C, en Preventief, en soms OntzorgPlus, na onze toestemming, tandheelkundige behandeling om de schade aan uw gebit te repareren. Hieronder vallen ook materiaal- en techniekkosten, bijvoorbeeld voor een kroon of een gedeeltelijk kunstgebit.

Deze vergoeding geldt alleen voor behandelingen tot maximaal 1 jaar na het ongeval. En het ongeluk moet gebeurd zijn terwijl u Tandplus A, B, C, of Preventief of OntzorgPlus had.

Er geldt een maximale vergoeding per kalenderjaar. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

  • tandarts
  • mondhygiënist
  • tandprotheticus

Dit wordt niet vergoed

  • volledige narcose
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan door een gebeurtenis waarbij vooraf kan worden ingeschat dat gebitsschade kan ontstaan. Bijvoorbeeld het bijten op een hard voorwerp, het openen van een fles met de tanden of het niet dragen van een gebitsbeschermer bij relevante sporten
  • behandeling van schade aan uw gebit die is ontstaan of verergerd door eten

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg na een ongeval uit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Het eigen risico geldt alleen voor de zorg die onder de basisverzekering valt.
Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet ons vooraf toestemming vragen

Wij vergoeden tandheelkundige zorg na een ongeval alleen als wij vooraf toestemming hebben gegeven. Voor spoedeisende zorg kunt u toestemming ook achteraf vragen. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij een schriftelijke toelichting van uw zorgverlener nodig. Daar moeten een behandelplan, een begrotingen een (röntgen)foto bij zitten.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
De uitgebreide voorwaarden OntzorgPlus bepalen uw vergoeding. Dat geldt ook als u Excellent heeft. OntzorgPlus is daar namelijk onderdeel van.
Hier is gebruikelijke zorg: de tandheelkundige zorg die tandartsen normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur, Facebook of Twitter)

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app