Voetzorg

Extra aandacht voor uw voeten of uw looppatroon.

Vergoedingen A-Z
2021

Vergoeding per verzekering

 

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Er kunnen verschillende redenen zijn om uw voeten extra aandacht te geven. Een afwijkende stand van uw voeten of uw manier van lopen kan voetklachten geven. Dan kan een podoloog of podotherapeut u misschien helpen met advies of met podotherapeutische zolen. Of, bij een voetafwijking, met steunzolen. Die mag u ook bij een orthopedisch schoentechnicus laten aanmeten.

Bij diabetes (diabetes mellitus, suikerziekte) of reumatoïde artritis (reuma) zijn uw voeten extra kwetsbaar. Goede voetzorg kan dan problemen voorkomen. Soms levert de huisarts deze zorg zelf. Soms vraagt hij een podotherapeut of pedicure.

De basisverzekering vergoedt voetzorg, maar alleen als u diabetes heeft. U kunt dan een jaarlijkse voetcontrole laten doen. Uw huisarts onderzoekt uw voeten en stelt een zorgprofiel vast. Een podotherapeut kan dit ook doen.

Het zorgprofiel zegt iets over de kwetsbaarheid van uw voeten. Hoe hoger het profiel, hoe meer zorg u nodig heeft. Er zijn 5 zorgprofielen: 0, 1, 2, 3 en 4. 
Heeft u bij de voetcontrole zorgprofiel 0 of 1 gekregen? Dan vergoedt de basisverzekering alleen de jaarlijkse voetcontrole.

Heeft u zorgprofiel 2, 3 of 4? Dan vergoedt de basisverzekering ook de volgende voetzorg, om wondjes of zweren aan uw voeten (diabetische voetulcera) te voorkomen of te behandelen:

 • uitleg over gezonde leefstijl die voetproblemen kan voorkomen
 • regelmatig gericht voetonderzoek
 • vaststellen en behandelen van huid- en nagelproblemen, en van afwijkingen van de vorm en stand van uw voeten
 • advies over de juiste schoenen

De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden:

 1. voetzorg als u diabetes zorgprofiel 1 heeft of reumatische artritis (reuma)
 2. podotherapie en podologie
 3. orthese of nagelbeugel
 4. podotherapeutische zolen
 5. steunzolen

Optimaal en Top hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar. Excellent vergoedt de consulten en behandelingen (1, 2 en 3) volledig, maar heeft een maximale vergoeding per kalenderjaar voor podotherapeutische zolen en steunzolen (4 en 5). De bedragen staan bovenaan deze vergoeding.

Hier kunt u terecht

Voor diabetische voetzorg uit de basisverzekering:

 • huisarts, of een verpleegkundige die werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts
 • podotherapeut. Soms besteedt de podotherapeut een deel van de voetzorg uit, bijvoorbeeld aan een medisch pedicure. Hij blijft dan eindverantwoordelijk, en de kosten van de medisch pedicure zitten dan in de nota van de podotherapeut
Voor voetzorg bij diabetes en reumatoïde artritis uit de aanvullende verzekering:
 • podotherapeut
 • pedicure
 • medisch pedicure
 • paramedisch chiropodist

Voor andere voetzorg uit de aanvullende verzekering:

 • podotherapeut
 • registerpodoloog
 • podoposturaal therapeut
 • orthopedisch schoentechnicus: voor steunzolen

Dit wordt niet vergoed

 • voetzorg bij diabetes als u zorgprofiel 0 heeft
 • voetverzorging zoals eelt verwijderen of nagels knippen
 • extra kosten voor behandeling aan huis of in een instelling

Andere vergoedingen

Voor orthopedische aanpassing van de schoen geldt de vergoeding Orthopedische schoenen en andere schoenvoorzieningen.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor voetzorg betaalt u geen eigen bijdrage.

Geen eigen risico

Voor voetzorg geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

Aandoening (en zorgprofiel) moet op de nota staan

Krijgt u de voetzorg voor diabetes of reumatoïde artritis? Dan moet dit op de nota staan. En bij diabetes ook welk zorgprofiel u heeft.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.
Voor de voetzorg bij diabetes is gebruikelijke zorg: de zorg die huisartsen normaal gesproken verlenen. Bij overige voetzorg is het: de voetzorg die medisch pedicures, podotherapeuten, registerpodologen of podoposturaal therapeuten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app