Diëtetiek

Als u advies nodig heeft over voeding en gezondheid.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

Bent u te zwaar of juist te licht door bijvoorbeeld ziekte, eetproblemen of een voedselallergie? Of heeft u andere klachten die samenhangen met voeding, zoals darmklachten, hoge bloeddruk of verhoogd cholesterol? Een diëtist geeft voorlichting en advies over voeding, dieet en eetgewoonten. Dit noemen we diëtetiek.

Wij vergoeden diëtetiek in 3 situaties:

 1. als onderdeel van ketenzorg bij chronische ziekte
  Heeft u diabetes (suikerziekte), een hart- of vaatziekte, of chronische longproblemen (COPD)? Dan krijgt u via de huisarts mogelijk ketenzorg. Daarbij werken meer zorgverleners intensief samen om u zorg te geven. De diëtist maakt daar dan onderdeel van uit.
 2. bij overgewicht
  U kunt zorg krijgen bij de diëtist als:
  • uw BMI minstens 30 kg/m2 is, of
  • uw BMI tussen 25 en 30 kg/m2 is en u daarnaast extra risico loopt door bijvoorbeeld een ziekte (zoals hart- en vaatziekte)
 3. als er een andere medische reden is
  Heeft u een ander medisch probleem waarvoor het nodig is een diëtist te raadplegen? Dan kan de huisarts u naar de diëtist verwijzen. Ook kunt u op eigen initiatief naar de diëtist gaan. Een verwijzing is namelijk niet nodig.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar maximaal 3 uur diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Maakt de zorg door de diëtist onderdeel uit van uw ketenzorg? Dan vergoedt de basisverzekering die zorg ook. Deze ketenzorg telt niet mee voor het maximum van 3 uur.

Heeft u na de 3 uur van de basisverzekering nog begeleiding en advies nodig? De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden extra diëtetiek met een medische reden door een diëtist. Plus en Optimaal hebben een maximale vergoeding per kalenderjaar voor extra diëtetiek. De bedragen staan bovenaan deze vergoeding. Top en Excellent vergoeden extra diëtetiek volledig.

Dit wordt niet vergoed

 • voedingsmiddelen, maaltijdvervangers en dieetartikelen
 • diëtetiek als onderdeel van sportmedisch advies

Andere vergoedingen

Heeft u geen medische reden, maar wilt u wel uw eetgewoonten veranderen? De aanvullende verzekeringen Optimaal en hoger vergoeden Preventiecursussen.

Voor diëtetiek na ernstige COVID-19 geldt de vergoeding Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor diëtetiek betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Voor diëtetiek die onder de basisverzekering valt, geldt het eigen risico. Behalve als de diëtetiek onderdeel is van ketenzorg. Dan geldt het eigen risico niet. Zo werkt het eigen risico

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Hier is gebruikelijke zorg: de diëtetiek met een medische reden die diëtisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Bij ons heeft u optimale keuzevrijheid. U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat. In kwaliteitsregisters vindt u informatie die u bij uw keuze kan helpen.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app