Geneesmiddelen aanvullende verzekering

Een aanvulling op de vergoedingen van de basisverzekering.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Max. per kalenderjaar

Wat u vergoed krijgt

De basisverzekering vergoedt de meeste geneesmiddelen waarvoor u een recept heeft. Daarvoor geldt de vergoeding Geneesmiddelen basisverzekering. Soms betaalt u een eigen bijdrage.

De aanvullende verzekeringen Plus en hoger vergoeden:

 • de eigen bijdragen
 • geregistreerde geneesmiddelen die de basisverzekering niet vergoedt
 • de terhandstelling en het begeleidingsgesprek van de apotheek van deze geneesmiddelen
 • verbandmiddelen als u bij een arts onder behandeling bent voor een huidaandoening of wond, als ze niet onder de vergoeding Verbandmiddelen vallen

Optimaal en hoger vergoeden ook nog:

 • melatonine van 0,3 mg of meer per eenheid

Plus, Optimaal en Top vergoeden per kalenderjaar maximaal het bedrag hierboven. Excellent vergoedt de zorg volledig. Van deze vergoedingen mag u maximaal  250 gebruiken voor wettelijke eigen bijdragen. Dat zijn de wettelijke eigen bijdragen en geen andere bijbetalingen.

Hier kunt u terecht

 • apotheek
 • apotheekhoudende huisarts

Dit wordt niet vergoed

 • geneesmiddelen en eigen bijdragen waarvoor een terugbetalingsregeling van de fabrikant geldt
 • geneesmiddelen tegen een erectieprobleem
 • geneesmiddelen tegen kaalheid
 • geneesmiddelen voor Vruchtbaarheidsbehandelingen

Andere vergoedingen

Voor sommige geneesmiddelen gelden (ook) andere voorwaarden. Daarom staan deze apart vermeld:

Wat u zelf betaalt

De eigen bijdrage

Voor sommige geneesmiddelen die de basisverzekering vergoedt, betaalt u een eigen bijdrage. De aanvullende verzekeringen vergoeden die eigen bijdrage, volgens de vergoeding die u nu leest. Maar totaal nooit meer dan  250 per kalenderjaar. Daarboven vergoedt de basisverzekering de eigen bijdrage. Zo werkt de eigen bijdrage

Geen eigen risico

Voor geneesmiddelen uit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift (recept) hebben van een arts of andere voorschrijver

Wij vergoeden geneesmiddelen, verbandmiddelen en melatonine alleen als ze zijn voorgeschreven door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist (kaakchirurg, orthodontist), verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:

 • 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
 • 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor chemotherapie (cytostatica)
 • maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst (anxiolytica)
 • maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
 • maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
 • maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan  1.000 per maand tijdens de instelperiode van 6 maanden
 • maximaal 1 maand in andere gevallen

Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.

Geneesmiddelen die u krijgt als onderdeel van zorg door de Medisch specialist of tijdens een ziekenhuisopname betaalt u niet apart. Ze zitten in de rekening van het ziekenhuis.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app