Hulpmiddelen voor voeding

Als u zelf niet meer kunt eten of extra voeding nodig heeft.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Wat u vergoed krijgt

Voeding kan op 3 manieren worden toegediend: via de mond, direct in het maagdarmkanaal of in de bloedbaan. Om de voeding direct in de maag of darmen te brengen is een voedingssonde nodig. Soms met een voedingspomp. Daarover gaat de vergoeding die u nu leest. Een infuuspomp brengt voeding via een dun slangetje (of sonde) direct in de bloedbaan. Die infuuspomp en sonde vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

De basisverzekering vergoedt de voedingssonde voor voeding via het maagdarmkanaal, en de producten die daarbij horen, als deze buiten het ziekenhuis wordt ingebracht, en u:

 1. een aandoening of ziekte aan uw maag of darmen heeft, waardoor u geen gewone voeding kunt eten, en
 2. een voedingssonde nodig heeft om voldoende voeding binnen te krijgen

Als voor de regulering van uw sondevoeding een voedingspomp noodzakelijk is, dan vergoedt de basisverzekering ook de voedingspomp en de producten die daarbij horen zoals aansluitstukken of standaarden.

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staan de hulpmiddelen die onder deze omschrijving vallen.

Dit wordt niet vergoed

 • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur

Andere vergoedingen

Voedingssondes en de producten die daarbij horen die in het ziekenhuis worden ingebracht, vallen onder de vergoeding Medisch specialist.

De bijzondere voeding die u met de voedingssonde (met of zonder voedingspomp) toedient, valt onder de vergoeding Dieetpreparaten.

Eetapparaten vallen onder de vergoeding Hulpmiddelen bij problemen met bewegen.

Hier kunt u terecht

 • leverancier van voedingssondes en voedingspompen

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor deze hulpmiddelen betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

U krijgt de voedingspomp in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. U krijgt de producten die bij de pomp horen, en de voedingssonde in eigendom. Daarom geldt daarvoor wel het eigen risico. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

Bij ‘Details per hulpmiddel’ staat van welke zorgverlener u het voorschrift krijgt.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Details per hulpmiddel

Voedingssonde en wat daarbij hoort

Een dun slangetje waarmee sondevoeding kan worden toegediend.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of diëtist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt, omdat u dit hulpmiddel in eigendom krijgt

Voedingspomp en wat daarbij hoort

Hulpmiddel waarmee sondevoeding in de sonde wordt gepompt.

Voor dit hulpmiddel geldt:

 • u moet een voorschrift hebben van de behandelend arts of diëtist
 • u moet vooraf toestemming van ons hebben
 • het eigen risico geldt niet, omdat u dit hulpmiddel in bruikleen krijgt

Goed om te weten

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app