Orgaantransplantatie en -donatie

Heeft u een nieuw orgaan of weefsel nodig? Of bent u donor voor iemand anders?

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Ook de meeste zorg voor de donor

Wat u vergoed krijgt

Bij een orgaantransplantatie wordt een niet of slecht functionerend orgaan bij een ‘ontvanger’ vervangen door eenzelfde orgaan van iemand anders, de donor. Een donor kan in leven zijn, bijvoorbeeld bij transplantatie van een nier of een deel van de lever. Weefseltransplantatie komt ook voor. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om huid of hoornvlies.

Als u zelf een orgaan of weefsel ontvangt, vergoedt uw basisverzekering:

 • specialistische geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor
 • operatief verwijderen van het orgaan of weefsel bij de donor
 • onderzoeken, bewaren en vervoeren van het orgaan of weefsel voor de transplantatie, als dit van een overleden donor komt
 • transplantatie van het orgaan of weefsel
 • alle zorg voor de donor, die onder de basisverzekering valt en verband houdt met zijn of haar ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel. Dit geldt tot 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis voor die opname. Bij een levertransplantatie geldt dit tot een half jaar na ontslag

Heeft uw donor zelf geen basisverzekering (bij ons of een andere zorgverzekeraar), bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland woont? Dan vergoedt uw basisverzekering ook:

 • het openbaar vervoer (2e klas) binnen Nederland van en naar alle hierboven genoemde zorg voor de donor. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • vervoer van de donor naar Nederland en terug als de donor in het buitenland woont en transplantatie van nier, beenmerg of lever in Nederland plaatsvindt. Ook vergoeden wij dan de overige kosten die verband houden met de transplantatie en die de donor maakt doordat hij in het buitenland woont. De verblijfskosten in Nederland en eventuele inkomsten die de donor misloopt, vergoeden wij niet

Als u zelf donor bent, vergoedt uw basisverzekering:

 • uw kosten van openbaar vervoer (2e klas) van en naar alle hierboven genoemde zorg. Als dat medisch noodzakelijk is, kan dit ook per auto
 • uw vervoer naar Nederland en terug, als u in het buitenland woont en transplantatie van nier, beenmerg of lever in Nederland plaatsvindt. Ook vergoeden wij dan de overige kosten die verband houden met de transplantatie en die u maakt doordat u in het buitenland woont. De verblijfskosten in Nederland en eventuele inkomsten die u misloopt, vergoeden wij niet
 • zorg die u nodig heeft na de 13 weken na ontslag uit het ziekenhuis (of een half jaar als het gaat om een levertransplantatie) volgens de geldende vergoedingen

Weefsels en organen worden getransplanteerd in een ziekenhuis in:

 • Nederland
 • een ander EU- of EER-land
 • een ander land, als de donor daar woont en de donor en ontvanger echtgenoten zijn, geregistreerd partners of bloedverwanten in de 1e, 2e of 3e graad

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor zorg bij orgaantransplantatie en -donatie betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

Ontvangt u zelf een orgaan of weefsel? Dan geldt het eigen risico (ook voor de zorg aan de donor die uw basisverzekering vergoedt). Zo werkt het eigen risico

Bent u donor? Dan geldt het eigen risico niet voor:

 • zorg ná de periode van 13 weken of (bij levertransplantatie) een half jaar, als die zorg verband houdt met uw ziekenhuisopname voor selectie en verwijdering van het orgaan of weefsel
 • vervoer van en naar de zorg die in de eerste 13 weken of (bij levertransplantatie) het eerste half jaar voor u als donor wordt vergoed

Dit moet u zelf doen

Voor donorzorg na de 13e week (of het half jaar) moet u een verklaring hebben van uw arts

Uit die verklaring moet blijken dat de zorg verband houdt met uw ziekenhuisopname voor selectie en voor verwijdering van het orgaan of weefsel. Alleen met die verklaring zorgen wij dat geen eigen risico wordt ingehouden bij de vergoeding.

Goed om te weten

De algemene regels gelden voor alle zorg en voor iedereen. Er staat bijvoorbeeld in wat nooit wordt vergoed. En welke wijzigingen u moet doorgeven.

Hier is gebruikelijke zorg: de transplantatiezorg die medisch specialisten normaal gesproken verlenen. Eenvoudig als het kan, ingewikkelder als het nodig is.

Er is een subsidieregeling als u zelf donor bent. De Nederlandse Transplantatiestichting voert de subsidieregeling uit en kan u hier meer informatie over geven.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app