Persoonsalarmering

Als u in noodsituaties niet zelf de telefoon kunt bedienen.

Vergoedingen A-Z

Vergoeding per verzekering

Wat u vergoed krijgt

Persoonsalarmering is apparatuur waarmee u in noodsituaties hulp kunt inschakelen, als u zelf de telefoon niet kunt bedienen. Dat ondersteunt u om zelfstandig te blijven wonen, als u zich nog goed kunt redden, maar door uw ziekte of beperking wel een verhoogd risico loopt om in een noodsituatie terecht te komen. Bijvoorbeeld omdat u een ernstige hartaandoening heeft.

De basisverzekering vergoedt persoonsalarmering als u aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:

 1. u heeft een lichamelijke beperking
 2. u heeft door een ziekte of beperking een grotere kans dan normaal om in een noodsituatie terecht te komen
 3. in die noodsituatie moet u meteen medische of technische hulp in kunnen roepen om medische complicaties te voorkomen
 4. u bent in die noodsituatie niet in staat om zelf een telefoon te bedienen
 5. u bent voor een langere periode alleen, waardoor er niemand is die u kan helpen

Apparatuur voor alarmering bestaat uit een basisstation in huis en een draagbare en draadloze noodschakelaar met alarmknop. Daarmee kunt u in een noodsituatie via de alarmknop contact maken met de meldkamer. Zij schakelen dan familie, buren, mantelzorgers of een professionele hulpverlener in.

Dit wordt niet vergoed

 • abonnementen
 • nieuwe batterijen of oplaadapparatuur
 • bewakingsapparatuur om wiegendood te voorkomen
 • persoonsalarmering met een sociale indicatie. Een sociale indicatie betekent dat u zich niet veilig of zeker voelt om alleen te blijven en bang bent om te vallen. Er is dan geen medische reden voor persoonsalarmering. De gemeente vergoedt de persoonsalarmering dan soms wel

Heeft u een Wlz-indicatie? Dan komen de kosten van de alarmering voor rekening van uw zorgaanbieder.

Hier kunt u terecht

 • leverancier van apparatuur voor persoonsalarmering

Wat u zelf betaalt

Geen eigen bijdrage

Voor de apparatuur voor persoonsalarmering betaalt u geen eigen bijdrage.

Het eigen risico

U krijgt de apparatuur voor persoonsalarmering in bruikleen. Daarom geldt geen eigen risico. Kiest u ervoor om de persoonsalarmering zelf te kopen? Dan geldt het eigen risico wel. Zo werkt het eigen risico

Dit moet u zelf doen

U moet een voorschrift hebben

U krijgt het voorschrift voor persoonsalarmering van de behandelend arts.

Soms moet u vooraf toestemming vragen

Dit hangt af van de leverancier die u kiest. Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. Staat uw leverancier in ons overzicht leveranciers hulpmiddelen? Dan hoeft u niets te doen. Met die leveranciers hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw leverancier er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen. Zonder toestemming vooraf vergoeden wij het hulpmiddel van deze leverancier niet.

Toestemming vraagt u met een indicatieformulier. Uw arts vult dat voor u in.

Goed om te weten

Wat daar staat, geldt ook hier. Bijvoorbeeld dat de basisregels hulpmiddelen van toepassing zijn, én de algemene regels.

Nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
Bekijk onze andere contactopties en actuele openingstijden op de pagina Contact.

Vergoedingen A-Z
`

Declareer jij je zorgkosten al via de PNOzorg app?

Meer over de app