Alle wijzigingen basisverzekering 2020

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag voor jouw zorgverzekering in 2020? Bekijk hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

Eigen bijdragen

Wijziging per 1 januari 2020
De wettelijke eigen bijdragen zijn ook dit jaar aangepast.

Wat betekent dit voor jou?
Voor geneesmiddelen, hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2020 vind je vanaf 12 november 2019 op onze website.

Collectiviteitskorting

Wijziging per 1 januari 2020
De overheid verlaagt de korting die alle zorgverzekeraars maximaal aan mogen bieden op de premie voor de basisverzekering. De maximale korting gaat van 10% naar 5%. Ook moet de zorgverzekeraar specifieke zorgafspraken maken met collectiviteiten over gezondheid en preventie.

Wat betekent dit voor jou?
Heb je een zorgverzekering via je werkgever? Of via een andere collectiviteit? Dan krijg je volgend jaar misschien minder korting op je zorgpremie. Krijg je nu meer dan 5% korting? Dan ontvang je van ons in oktober een persoonlijke e-mail met meer uitleg.

Specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten

Wijziging per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering ook de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten verlenen. Deze zorg valt wel onder het eigen risico. Met deze maatregel wil het kabinet de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerste lijn verminderen.

Wat betekent dit voor jou?
Vanaf komend jaar kunnen huisartsen een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijke gehandicapten inschakelen. Dat kan voor patiënten met meerdere gezondheidsproblemen of een verstandelijke beperking. Deze specialisten kunnen de huisarts adviseren of de zorg zelfs (deels) overnemen.

Geneesmiddelen (apotheekbereidingen)

Wijziging per 1 januari 2020
Vergoedt de basisverzekering een geregistreerd geneesmiddel niet? Dan geldt dat ook voor de bereiding ervan door de apotheek. Vanaf 1 januari 2020 vergoedt de basisverzekering de apotheekbereiding in 2 gevallen wel:

  1. wanneer de overheid nog geen besluit heeft genomen over de vergoeding van een geneesmiddel
  2. als de basisverzekering een geneesmiddel niet vergoedt omdat het te duur is, maar de apotheekbereiding wel een acceptabele prijs heeft


Wat betekent dit voor jou?
Heb je in 2020 een apotheekbereiding nodig? Dan laat je apotheek je altijd vooraf weten of de basisverzekering je geneesmiddel vergoedt. Dat geldt ook als je een geneesmiddel in het ziekenhuis krijgt.

Zittend ziekenvervoer voor geriatrische revalidatiezorg

Wijziging per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 kunnen ook patiënten geriatrische revalidatiezorg (grz) officieel aanspraak maken op zittend ziekenvervoer volgens de regels van de basisverzekering. Grz-patiënten krijgen op verzoek van VWS ziekenvervoer in de praktijk al enkele jaren vergoed. Die vergoeding is nu wettelijk vastgelegd.

Wat betekent dit voor jou?
Krijg je geriatrische revalidatiezorg en heb je daarvoor vervoer nodig? Dan kun je toestemming vragen voor vergoeding van openbaar vervoer, taxi of eigen auto.

Logeren in plaats van zittend ziekenvervoer

Wijziging per 1 januari 2020
Soms moeten patiënten ver reizen voor een ziekenhuisbehandeling. Het kan dan minder belastend zijn om in de buurt van een ziekenhuis te overnachten in plaats van elke dag heen en weer te reizen. Gaat het om een ziekenhuisbehandeling van ten minste 3 dagen achter elkaar? Dan vergoedt de basisverzekering vanaf 1 januari 2020  maximaal € 75 per overnachting in plaats van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.

Wat betekent dit voor jou?
Krijg je in 2020 een ziekenhuisbehandeling die 3 dagen (of langer) duurt? Dan kun je toestemming vragen voor een overnachting in de buurt van het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie. Na toestemming krijg je maximaal € 75 per nacht vergoed. Je krijgt ook een vergoeding voor de heen- en terugreis op de eerste en laatste dag van de behandeling.

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 62
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur), Facebook of Twitter.