Kwaliteitsregister

U heeft bij PNOzorg optimale keuze vrijheid. U kiest zelf naar welke paramedische zorgverlener u gaat. Wij kunnen u helpen bij uw keuze met informatie over beschikbare kwaliteitsregisters voor paramedische zorgverleners.

Kwaliteitsregisters 

Verschillende paramedische beroepsgroepen hebben kwaliteitsregisters voor hun zorgverleners ontwikkeld. Het doel van deze registers is om inzicht te geven in de kwaliteit van de zorgverleners. Naast een geldig en erkend diploma wordt er van de zorgverleners verwacht dat ze beschikken over actuele kennis en ervaring die van belang is volgens de beroepsgroep. Deze kennis en ervaring kan worden opgedaan door bijvoorbeeld:

 • na- of bijscholing in het vakgebied
 • voldoende uren werkervaring minimaal aantal uren werkervaring per periode
 • overleg en het uitwisselen van ervaringen met collega’s
 • toetsing door onafhankelijke experts
 • deelname aan patiëntentevredenheidsonderzoeken 
 • een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek
 • vakinhoudelijke overleggen tussen collega’s
 • toetsing van zorgverleners door elkaar

Een kwaliteitsregister toetst elke paar jaar of een zorgverlener nog aan alle gestelde eisen voldoet en of deze nog ingeschreven mag blijven in een kwaliteitsregister.

Kwaliteitsregisters voor Fysiotherapeuten

Om de beroepstitel ‘Fysiotherapeut’ te mogen voeren moet een fysiotherapeut ook ingeschreven staan in het BIG-register. Dit is een register van de overheid waaruit blijkt of een zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

Fysiotherapeuten die staan ingeschreven in een van de volgende registers voldoen aan de opleidingseisen, hebben een geldig diploma en voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.

Kwaliteitsregister Paramedici

In het Kwaliteitsregister Paramedici kunnen verschillende paramedische zorgverleners zich vrijwillig inschrijven. Zoals: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten en podotherapeuten.

Het register kent twee statussen:

 • Kwaliteit geregistreerd
  De zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen, bezit een geldig diploma en voldoet aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.
 • Diploma geregistreerd
  De zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen, bezit een geldig diploma maar heeft (nog) niet aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen die de beroepsgroep stelt.

Goed om te weten