Je wordt gedetacheerd naar het buitenland

Check je zorgverzekering vooraf

Als je in het buitenland gaat wonen omdat je tijdelijk gedetacheerd wordt, dan is het afhankelijk van het land en de duur van het verblijf of je je Nederlandse zorgverzekering kunt houden.

Aan de slag in een EU/EER- verdragsland of Zwitserland
Wordt je gedetacheerd (voor maximaal 5 jaar) in een EU/EER- of verdragsland of Zwitserland, dan blijf je verzekerd voor de basisverzekering in Nederland.
Dit moet je doen:

  • Vraag je werkgever om een 101 formulier (van de Sociale Verzekerings Bank). Hierin staat dat je tijdelijk in een ander land werkt, maar dat de Nederlandse sociale wetgeving op jou van toepassing blijft;
  • Stuur dit formulier naar PNOzorg en vraag een E 106 Formulier aan. Dit geeft je recht op medische zorg volgens het zorgstelsel in je woonland.

Ga je aan de slag buiten de EU/EER-verdragslanden of Zwitserland? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Voor je gezinsleden gelden andere regels, afhankelijk van de situatie.
Informeer hiernaar bij het Service Center via 030 639 62 62.