Wonen in het buitenland: uitkering in NL

Verhuizen naar het buitenland met een ww- of ziekteuitkering in Nederland

Je blijft bij ons verzekerd
Krijg je een WW-uitkering of Ziektewetuitkering uit Nederland en verhuis je naar een EU/EER- verdragsland of Zwitserland? Dan kun je bij ons verzekerd blijven (tot de datum die wordt aangegeven door het UWV). Je dient ons wel te informeren over je ww- of zorguitkering. Stuur hiervoor een kopie van je UWV-verklaring naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten.

Je verhuist naar het buitenland en hebt pensioen of uitkering in Nederland

Regel een nieuwe zorgverzekering
Ontvang je een pensioen of een uitkering en verhuis je van Nederland naar een EU/EER- verdragsland of Zwitserland? Dan kun je niet in Nederland verzekerd blijven voor de basisverzekering. Dit geldt ook voor je eventuele gezinsleden.

Regel het volgende vóór je vertrek:

  • Zeg je zorgverzekering schriftelijk bij ons op zodra je weet wanneer je verhuist. De verzekering eindigt dan op de verhuisdatum
  • Vraag een E 121 formulier aan bij het Zorginstituut Nederland (ZiNl);
  • Meld je met het formulier aan bij een zorgverzekeraar in het land waar je woont.

Met het E 121 formulier heb je recht op medische zorg (volgens de wetgeving van het land waar je woont). Je betaalt dan geen wettelijke ziektekostenpremie in het land waar je woont. Het ZiNl int je bijdrage voor de nieuwe zorgverzekering.

Daarbij geldt uitsluitend in EU-landen dat je automatisch de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg’ in Nederland van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen/Groep Buitenlands Recht ontvangt. Met deze verklaring heb je recht op zorg tijdens een tijdelijk verblijf in Nederland. Zilveren Kruis Zorgverzekeringen bemiddelt dan in de kosten.

Heb je vragen over jouw situatie? We helpen je graag.
Het Service Center is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via 030 639 62 62.