Maximaal aanvaardbare wachttijden zorg

Als je specialistische zorg nodig hebt, of naar een ziekenhuis moet, kun je terechtkomen op een wachtlijst. Zorgaanbieders en zorgverleners hebben afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. 

PNOzorg biedt een speciale service aan in de vorm van de PNO ZorgConsulent. Je kunt bij de PNO ZorgConsulent terecht voor zorgbemiddelingsvraagstukken. Ongeacht de Treeknorm, zullen wij altijd bemiddelen naar een snellere oplossing wanneer je de wachttijd zelf als te lang ervaart. Hieronder lees je welke normen zijn opgesteld.

Geneesmiddelen: Binnen 1 werkdag kun je geneesmiddelen ophalen bij je apotheek.
Huisarts: Je kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij je huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kun je direct terecht.
Paramedisch hulpverlener: Binnen 1 week kun je terecht bij een paramedisch hulpverlener, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of logopedist.

Verpleging en verzorging

 • Thuiszorg: Je kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken thuiszorg krijgen. De maximale wachttijd is 6 weken. Voor spoedeisende hulp kun je direct terecht.
 • Verpleeghuiszorg: Je kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken zorg ontvangen in een verpleeghuis. De maximale wachttijd is 6 weken.
 • Verzorgingshuis: Je kunt in 80% van de gevallen binnen 8 weken terecht in een verzorgingshuis. De maximale wachttijd is 13 weken.

Ziekenhuis

 • Eerste gesprek ziekenhuis: Je kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kun je direct terecht.
 • Diagnose of indicatie: In 80% van de gevallen start binnen 3 weken na het eerste gesprek het onderzoek om tot een indicatie of diagnose te komen. De maximale wachttijd is 4 weken.
 • Polikliniek: In 80% van de gevallen kun je binnen 4 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.
 • Opname ziekenhuis: In 80% van de gevallen kun je binnen 5 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Daarnaast zijn separate normen voor hartchirurgie (12 weken) en voor radiotherapie, namelijk:
Acuut (bijvoorbeeld dreigende dwarslaesie): 100% korter dan 1 dag;
Subacuut (bijvoorbeeld botmetastasen met ernstige pijnklachten): 80% korter dan 7 dagen;
Overige indicaties (planbare behandeling): 80% korter dan 21 dagen.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • Maximale wachttijd bij aanmelding: 4 weken. In 80% van de gevallen is de wachttijd korter dan 3 weken.
 • Maximale wachttijd tussen aanmelding en intake: 4 weken. In 80% van de gevallen vindt de intake binnen 3 weken na de aanmelding plaats.
 • Maximale wachttijd tussen intake en ambulante behandeling: 6 weken. In 80% van de gevallen start de ambulante behandeling binnen 4 weken na de intake.
 • Maximale wachttijd tussen intake en intramurale behandeling: 7 weken. In 80% van de gevallen start de intramurale behandeling binnen 5 weken na de intake.

Wist je dat de PNO ZorgConsulenten kunnen bemiddelen bij het verkorten van wachttijden? Je kunt de PNO ZorgConsulent bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 020 00 04 (gratis).