Veranderingen GGZ & ZG in 2017

De geestelijke gezondheidszorgsector is voortdurend in beweging. Ook voor 2017 staan er grote veranderingen op stapel. Zo moeten zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 beschikken over een kwaliteitsstatuut. Binnen het kwaliteitsstatuut wordt er niet meer gesproken van een  hoofdbehandelaar, maar van een regiebehandelaar en zijn de eisen die aan een vrijgevestigde praktijk worden gesteld aangepast.

Daarnaast wil PNOzorg waarborgen dat zijn verzekerden de best passende zorg krijgen. Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 door de zorgaanbieder vooraf toestemming moet worden gevraagd wanneer je opgenomen moet worden  voor bepaalde diagnoses. De aanvraag wordt onder andere beoordeeld op de in Nederland geldende kwaliteitseisen. 

Hieronder worden deze veranderingen verder toegelicht.