Afdeling Verhaalszaken

PNOzorg Fotograaf zit op stoeprand met statief.jpg

Afdeling Verhaalszaken helpt bij zorgkosten na een ongeluk

Een ongeluk is nooit leuk. Helemaal niet als het buiten jouw schuld om is gebeurd en je ook nog medische zorg nodig hebt. Vaak krijg je daarna te maken met een rekening voor het eigen risico of andere financiële schade. Deze schade hoef je gelukkig niet altijd zelf te betalen. De veroorzaker van het ongeval kan namelijk aansprakelijk zijn voor die schade.

Meldplicht zorgkosten na ongeluk
Het melden van een ongeluk veroorzaakt door een ander, kan jou en ons kosten schelen. Daarom ben je verplicht dit te melden bij PNOzorg. Dit kan per e-mail via verhaalszaken@pnozorg.nl onder vermelding van je relatienummer en de schadedatum. Je kunt ook het vragenformulier verhaalszaken invullen en opsturen naar het antwoordnummer dat vermeld staat op het formulier.
Na het insturen gaan wij onderzoeken of de andere partij inderdaad aansprakelijk is. Indien dit zo is, dan betaalt de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij de kosten aan ons terug.

Eigen risico of eigen bijdrage verhalen
Voor de medische kosten kun je een rekening krijgen voor het eigen risico of voor een eigen bijdrage. Als iemand anders het ongeluk heeft veroorzaakt, dan kun je deze mogelijk verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijk partij, aangezien deze kosten vallen onder persoonlijke schade.
De aanvullende verzekeringen van PNOzorg bieden in bepaalde gevallen dekking voor de kosten van (juridische) bijstand en van een procedure tot maximaal € 12.500. Kijk voor deze dekking bij de vergoedingen van jouw aanvullende verzekering.
Heb je geen aanvullende verzekering, dan kunnen wij je informatie verstrekken over het verhaal van schade door bijvoorbeeld een advocaat of schaderegelingsbureau. Onze afdeling Verhaalszaken helpt je graag hierbij.

De afdeling Verhaalszaken is telefonisch bereikbaar op 030 639 62 64 of per e-mail via verhaalszaken@pnozorg.nl

Veelgestelde vragen Verhaalszaken