Zorg in het buitenland: vergoedingen

Heb je acuut medische zorg nodig in het buitenland? Of wil je voor een behandeling naar het buitenland? Bekijk hier de voorwaarden en vergoedingen.

Spoedeisende hulp in het buitenland?
Bel altijd met de 24-uursdienst van PNO Zorgassistance: + 31 (0)88 668 97 71

Spoedeisende, onvoorziene zorg


Stel: je bent in het buitenland en opeens word je ziek. Je gaat naar een dokter of ziekenhuis, omdat behandeling nodig is. In verzekeringstermen heet dit ‘onvoorziene zorg’. Voor de vergoeding van de kosten van deze zorg is van belang of je de zorg in een verdragsland ontvangt.

Spoedeisende zorg

Je bent tijdelijk in het buitenland en heeft onverwacht medische zorg nodig? Dan vind je hier alle informatie.

Onvoorziene zorg

Geplande zorg

Je wilt voor een behandeling naar het buitenland? Bekijk hier wat de voorwaarden voor vergoeding zijn.

Voorziene zorg

Vergoedingen bij spoedeisende zorg

  Binnen EU-/EER- of verdragsland Buiten EU-/EER- of verdragsland
Basisverzekering   
Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief   Eenmaal het in Nederland gebruikelijke tarief
PNO Buitenland
Volledige aanvulling Volledige aanvulling
PNOzorg Kitesurfer springt over golf.jpg

Bel PNO Zorgassistance

Bel altijd met de 24-uursdienst van PNO Zorgassistance: + 31 (0)88 668 97 71. Wellicht kunnen wij je extra ondersteunen. Heb je een aanvullende zorgverzekering, dan ben je verplicht om jouw ziekenhuisopname direct te (laten) melden.

Terug naar Nederland
De kosten van repatriëring worden niet altijd vergoed door de Basisverzekering. De aanvullende verzekering PNO Buitenland vergoedt deze kosten in geval van medische noodzaak bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel.
Bij onverhoopt overlijden in het buitenland vergoedt de Basisverzekering de vervoerskosten van het stoffelijk overschot naar Nederland niet. PNO Buitenland vergoed deze kosten wel. Bekijk alle vergoedingen.

Bekijk vergoedingen voor zorg in het buitenland

bekijk vergoedingen

Voorziene zorg

Ga je naar het buitenland met als doel je daar te laten behandelen? Dan is er sprake van ‘voorziene of geplande zorg’. Deze vergoeding is onderdeel van PNO Buitenland. Informeer wel altijd eerst bij het PNO Service Center naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen. In bepaalde gevallen kun je voor vergoeding van zorgkosten een beroep doen op (Europees) verdragsrecht.

Als je verblijft in een EU/EER-land heb je naar keuze:
1.    aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekering, of
2.    op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening: vergoeding van de kosten voor zorg volgens de wettelijke regeling van dat land.    

Buiten EU/EER-landen of verdragslanden heb je aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekering.

PNOzorg Jonge vrouw belt lopend in herfstzon.jpg

1. Polisvoorwaarden

De Basisverzekering vergoedt de kosten van zorg in het buitenland volgens het in Nederland geldende wettelijke of gebruikelijke tarief. De voorwaarden van de Basisverzekering zijn van toepassing. Het moet dus bijvoorbeeld gaan om doelmatige zorg die in Nederland ook onder de Basisverzekering valt. PNO Buitenland vergoedt deze voorziene zorg in de landen Belgie en Duitsland. 
Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding moet de behandeling in ieder geval noodzakelijk en voldoende beproefd zijn en voldoen aan de binnen de beroepsgroep internationaal aanvaarde stand van de medische wetenschap.


Vraag vooraf toestemming
Wij raden je aan om altijd vooraf toestemming te vragen aan de zorgverzekeraar bij zorg in het buitenland. Het kan namelijk zo zijn dat je een hoge eigen bijdrage moet betalen of dat de behandeling niet (geheel) gedekt is. Zo voorkom je vervelende verrassingen achteraf!

Zo regel je de toestemming
Stuur de PNO ZorgConsulent via zorgconsulent@pnozorg.nl:

 • Een verwijsbrief van jouw arts of specialist in Nederland
 • Een behandelplan, desgewenst t.a.v. de medisch adviseur van de zorgverzekeraar en kostenraming van de arts of specialist in het buitenland (in de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Spaanse taal)
 • De naam van de behandelend arts of specialist
 • Het adres van de betrokken kliniek
 • De startdatum en duur van de behandeling.

De ZorgConsulent laat je zo snel mogelijk weten of jouw behandeling wordt vergoed, en tot welk bedrag.

PNOzorg Man staat stil met racefiets.jpg

2. EU-sociale zekerheidsverordening

Je kunt ook op basis van de EU-sociale zekerheidsverordening geplande zorg in Europa ontvangen. Voor geplande zorg bepaalt de verordening dat je vooraf toestemming moet hebben verkregen van jouw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming geeft ontvang je een S2-formulier (voorheen het E112-formulier). Met dat formulier worden de kosten geheel vergoed volgens de voorwaarden en de tarieven van het behandelland, ook als deze boven het in Nederland gebruikelijke tarief liggen. Je ontvangt voor een groot deel van de kosten geen rekeningen. Als in het behandelland een eigen bijdrage geldt, dan moet je deze meestal zelf aan de zorgverlener betalen.

Hoe vraag ik een S2-formulier aan?
Een S2-formulier wordt uitsluitend afgegeven voor behandelingen die in Nederland tot het verzekerde pakket behoren. Wil je weten in welke specifieke situaties je een S2-formulier kunt aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Houd er rekening mee dat het beoordelen van een aanvraag enige tijd in beslag neemt. Vraag daarom minimaal vijf werkdagen voor jouw behandeling in het buitenland toestemming via het contactformulier.
Voor het verwerken van jouw aanvraag hebben wij de volgende gegevens/documenten nodig:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Verwijzing van je huisarts, óf
 • Verwijzing van een Nederlandse specialist met behandelvoorstel: indien je met de verwijzing van de huisarts eerst in Nederland naar een specialist bent geweest en heeft besloten om de behandeling in het buitenland voort te zetten.

Je kunt het ingevulde aanvraagformulier samen met de verwijzing mailen naar s2formulier@pnozorg.nl of sturen naar:

PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten

Waar moet ik rekening mee houden?

 • Niet alle zorgverleners in Europa accepteren een S2-formulier. Zo leert de ervaring dat een S2-formulier in Spanje maar zelden wordt geaccepteerd. Het formulier wordt in de meeste landen alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen. Wij adviseren je daarom om van te voren, bij de zorgverlener waar je de behandeling wilt ondergaan, te controleren of zij S2-formulieren accepteren. Mocht de zorgverlener een S2-formulier niet accepteren, neem dan contact met ons op.
 • De behandel- of opnamedata moeten bekend zijn en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indien de behandeldata nog niet bekend zijn, kunnen wij (nog) geen S2-formulier afgeven.
 • In een aantal situaties moet je rekening houden met hogere kosten die wellicht niet voor vergoeding in aanmerking komen. Denk hierbij aan het gebruik van een privékamer in België of een behandeling door een zogenaamde Chef-arts in Duitsland. De meerkosten kunnen, door de vergoeding die artsen mogen rekenen, hoog uitvallen.

Heb je vragen over jouw situatie? We helpen je graag.
Het Service Center is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 030 639 62 62.