Declareren medische kosten buitenland

De door de zorgverzekeraar erkende ziekenhuizen en de PNO Zorgassistance sturen de rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. In andere gevallen kan het zijn dat je de zorg in het buitenland eerst zelf moest betalen. Je kunt deze kosten vervolgens bij ons declareren. De zorgverzekeraar betaalt geen voorschotnota’s.

Heb je vragen over jouw situatie? We helpen je graag.
Het Service Center is maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur via 030 639 62 62.

PNOzorg vrouw werk aan bureau.jpg

Een buitenlandse rekening declareren

Je kunt gebruik maken van het declaratieformulier, MijnPNO of de declaratie app. Om jouw buitenlandse nota’s snel te kunnen verwerken, is het belangrijk dat deze de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en geboortedatum van de verzekerde voor wie de kosten zijn gemaakt
  • Naam van de behandelaar en zijn/haar specialisme
  • Notadatum
  • Behandeldatum
  • Specificaties van behandelingen / onderzoeken en voor welke medische indicatie

Bij levering van geneesmiddelen per geneesmiddel:

  • Welk middel
  • Hoeveel stuks of hoeveel mg/ml
  • Prijs

Stuur met jouw nota mee:
Alle originele recepten en verwijsbrieven
Bij opname: jouw medisch rapport.

De nota moet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans zijn opgesteld. Is dit niet het geval, dan kunnen wij je vragen hiervan voor ons een officiële vertaling te laten maken. De kosten zijn dan voor jouw rekening.
Stuur alles zo snel mogelijk naar PNOzorg, Postbus 463, 3990 GG Houten.
Om privacy redenen kun je dit sturen aan onze medisch adviseur.

Bekijk jouw gegevens, de stand van je eigen risico of de status van ingediende declaraties via MijnPNO.
Log veilig in met DigiD + sms verificatie

Naar MijnPNO