Mantelzorg, wij steunen u!

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is hulp die u lange tijd en onbetaald biedt aan een familielid, vriend(in) of partner met een ziekte of beperking. Deze hulp gaat verder dan de normale alledaagse zorg, bijvoorbeeld langdurige verzorging van een partner, ouder, kind, vriend of buurman.

Moet u mantelzorg aanvragen?

Nee, mantelzorg hoeft u niet aan te vragen. De mantelzorger is meestal iemand binnen uw sociale netwerk of familie die vrijwillig en onbetaald de zorg verleent.

Alle mogelijkheden voor ondersteuning op een rij

De juiste zorg regelen is soms lastig. Moet u bij de gemeente zijn of toch bij een andere instantie. Als mantelzorger krijgt u vaak met verschillende instanties te maken. Daarom zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Tips en informatie nodig?

Voor een lange tijd voor iemand zorgen is soms moeilijk en zwaar. We willen voorkomen dat u - als mantelzorger - overbelast raakt door uw zorgtaken. We ondersteunen u graag.

Worden de zorgtaken u even teveel? U kunt bij ons terecht voor een luisterend oor, praktische tips en informatie over mantelzorg in Nederland. Wilt u er bijvoorbeeld even tussenuit of krijgt u als mantelzorger zelf te maken met een ziekenhuisopname? Dan bespreken we de mogelijkheden met u. Ook zijn we goed op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Lees meer over de mantelzorgondersteuner en mantelzorgmakelaar bij vergoeding Hulp bij mantelzorg.

Vervangende mantelzorg

Het kan natuurlijk zo zijn dat u even geen zorg kunt bieden, omdat u bijvoorbeeld met vakantie gaat. Maakt u gebruik van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)? Bespreek dan eerst met de gemeente de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en vervangende mantelzorg.

Heeft u geen recht op hulp van de gemeente? Dan vergoeden de aanvullende verzekeringen PNO Plus en hoger vervangende mantelzorg die de PNO ZorgConsulent voor u regelt.

Lees meer informatie bij vergoeding Vervangende mantelzorg.

Langdurige zorg en ondersteuning

Langdurige zorg kan volgens verschillende wetten worden verzorgd: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.

MantelzorgNL: vereniging voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen bij MantelzorgNL terecht voor informatie, advies en een luisterend oor. Ze organiseren bijeenkomsten en workshops, staan mantelzorgers bij en bieden nuttige informatie. Voor € 2 per maand kunt u lid worden en gebruikmaken van alle diensten.

Ook kunt u op MantelzorgNL zoeken naar ondersteuningsorganisaties bij u in de buurt.

Zorgadvies nodig?

Bel de PNO ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

 

Telefoon: 0800 020 00 04 (gratis), kies voor optie 2 of stuur een e-mail naar zorgconsulent@pnozorg.nl. Bekijk de actuele openingstijden op onze contactpagina.