Wachtlijstbemiddeling

Moet u worden behandeld in het ziekenhuis, of bij een andere zorgaanbieder? En is er een lange wachtlijst bij de zorgverlener van uw keuze? Neem dan contact op met de PNO ZorgConsulent. De ZorgConsulent zoekt uit welke mogelijkheden u heeft en waar u het snelst wordt geholpen.

Als u zorg nodig heeft wilt u graag zo snel mogelijk geholpen worden. Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben daarom afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd. Bekijk de Treeknormen voor de verschillende zorgsoorten.

De ZorgConsulent helpt u graag

Moet u lang wachten of wijkt uw wachttijd af van de Treeknorm? De PNO ZorgConsulent bespreekt graag met u wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is en of u bijvoorbeeld terechtkunt bij andere zorgaanbieders, in Nederland of in het buitenland.

Bemiddeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg kunnen lang zijn. U kunt altijd bellen met de ZorgConsulent voor wachtlijstbemiddeling. Zij gaan dan voor u na wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer is geen wachtlijstbemiddeling mogelijk?

Helaas kunnen wij niet altijd bemiddelen. Wanneer u een specifieke ingreep of behandeling nodig heeft en naar een gespecialiseerd centrum wordt verwezen door uw behandelend specialist (bijvoorbeeld bij donorzorg, complexe hartchirurgie), kunnen wij hierin geen alternatief bieden. Dit komt omdat u gericht naar dat centrum bent doorverwezen en een beperkt aantal ziekenhuizen deze zorg mag verlenen.

Kwaliteitsgegevens over ziekenhuizen

De ZorgConsulent geeft u graag informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen. Wist u dat u deze informatie ook kunt vinden in de zorgzoeker? Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog steeds vragen, dan helpt de ZorgConsulent u altijd verder. We staan voor u klaar om samen met u te bekijken wat mogelijk is en welke stappen het handigst zijn.

Goed om te weten

Kunt u sneller terecht in een ander ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan heeft u wel opnieuw een verwijzing naar de medisch specialist nodig van uw huisarts.

Bereikbaarheid van de PNO ZorgConsulent

Een aanvraag bij de PNO ZorgConsulent kun je doen via MijnPNO of op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800 020 00 04.