Wachtlijstbemiddeling

Staat u voor een behandeling op een wachtlijst? Of bent u op zoek naar een andere zorgverlener? Onze ZorgConsulenten helpen u graag verder. Ze zoeken vlot voor u uit of u bij een andere zorgverlener eerder terecht kunt.

Wachtlijstbemiddeling
Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over wachttijden in de zorg. De maximaal aanvaardbare wachttijden noemen we de Treeknormen.

Bent u doorverwezen naar een zorgverlener en is de wachttijd langer dan de Treeknorm? Neem dan contact op met de ZorgConsulent. Die zal dan verschillende zorgaanbieders benaderen om hun behandelingen en wachttijden te vergelijken. Zo bepaalt de ZorgConsulent of u sneller bij een andere zorgverlener terecht kunt. Daarna nemen we de mogelijkheden met u door.

Per zorgsoort zijn er weer andere Treeknormen. Kijk voor alle Treeknormen op onze pagina Maximaal aanvaardbare wachttijden

Wanneer is wachtlijstbemiddeling mogelijk?
In de volgende gevallen kunt u met de ZorgConsulent contact opnemen over de mogelijkheid voor wachtlijstbemiddeling:

  • een consult (afspraak) bij een medisch specialist
  • de diagnostiek die een huisarts aanvraagt, of MRI door een specialist
  • een (dag)opname in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum
  • een ggz-behandeling
  • verpleging en verzorging thuis
  • nieuwe huisarts bij verhuizing (vul dit formulier in)

 

De ZorgConsulent helpt u graag

Moet u lang wachten of wijkt uw wachttijd af van de Treeknorm? De PNO ZorgConsulent bespreekt graag met u wat in uw persoonlijke situatie mogelijk is en of u bijvoorbeeld terechtkunt bij andere zorgaanbieders, in Nederland of in het buitenland.

Wanneer is geen wachtlijstbemiddeling mogelijk?

Helaas kunnen wij niet altijd bemiddelen. Wanneer u een specifieke ingreep of behandeling nodig heeft en naar een gespecialiseerd centrum wordt verwezen door uw behandelend specialist (bijvoorbeeld bij donorzorg, complexe hartchirurgie), kunnen wij hierin geen alternatief bieden. Dit komt omdat u gericht naar dat centrum bent doorverwezen en een beperkt aantal ziekenhuizen deze zorg mag verlenen.

Zorgbemiddeling naar een andere zorgverlener 

Als u gebruikmaakt van wijkverpleging (thuiszorg) of ggz, is het belangrijk om vooraf in de zorgzoeker te controleren of uw toekomstige zorgverlener een contract met PNO heeft. Vanaf 2021 gelden er namelijk maximale vergoedingen als u behandeld wordt door een thuiszorgorganisatie of ggz-behandelaar die geen contract heeft met PNO. Wij vergoeden gecontracteerde zorgverleners volledig. Wilt u liever dat wij de zorg volledig vergoeden? Dan kunt u kiezen uit een van onze gecontracteerde zorgverleners. De ZorgConsulenten kunnen u helpen bij deze keuze en bespreken bij welke ggz-behandelaar of thuiszorgorganisatie u terecht kunt.

Kwaliteitsgegevens over ziekenhuizen

De ZorgConsulent geeft u graag informatie over de kwaliteit van ziekenhuizen. Wist u dat u deze informatie ook kunt vinden in de zorgzoeker? Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog steeds vragen, dan helpt de ZorgConsulent u altijd verder. We staan voor u klaar om samen met u te bekijken wat mogelijk is en welke stappen het handigst zijn.

Goed om te weten

Kunt u sneller terecht in een ander ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum? Dan heeft u wel opnieuw een verwijzing naar de medisch specialist nodig van uw huisarts.

Zorgadvies nodig?

Bel de PNO ZorgConsulent. Onze ZorgConsulenten weten welke instanties er zijn en denken graag met u mee. Ook zijn ze goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

 

Telefoon: 0800 020 00 04 (gratis), kies voor optie 2 of stuur een e-mail naar zorgconsulent@pnozorg.nl. Bekijk de actuele openingstijden op onze contactpagina.