Maximaal aanvaardbare wachttijden zorg

Als u medische zorg nodig heeft, kan het zijn dat u te maken krijgt met een wachtlijst. Zorgverleners en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg. Deze wachttijden worden Treeknormen genoemd.

Wat zijn de Treeknormen?

Per zorgsoort zijn er afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden. Hieronder leest u welke normen er zijn opgesteld.

Geneesmiddelen

U kunt binnen 1 werkdag uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.

Huisarts

U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Paramedisch hulpverlener

U kunt binnen 1 week terecht bij uw paramedisch hulpverlener, bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist.

Verpleging en verzorging

Thuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken thuiszorg krijgen. De maximale wachttijd is 6 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Verpleeghuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken zorg krijgen in een verpleeghuis. De maximale wachttijd is 6 weken.

Medisch-specialistische zorg

Eerste consult in het ziekenhuis

U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht voor een eerste consult in het ziekenhuis. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Diagnose of indicatie

U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken na uw eerste consult terecht voor het onderzoek om te komen tot een diagnose of indicatie. De maximale wachttijd is 4 weken.

Polikliniek

In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken na diagnose of indicatiestelling terecht voor een behandeling op de polikliniek, waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.

Opname ziekenhuis

In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken na diagnose of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  • Aanmelding: de maximale wachttijd is 4 weken
  • Intake: de maximale wachttijd tussen aanmelding en intake is 4 weken
  • Ambulante behandeling: de maximale wachttijd tussen intake en ambulante behandeling is 6 weken
  • Intramurale behandeling: de maximale wachttijd tussen intake en intramurale behandeling is 7 weken

 

Verstandelijk gehandicaptenzorg

  • Ondersteuning dagbesteding: de maximale wachttijd is 6 weken
  • Ondersteuning wonen: de maximale wachttijd is 13 weken

 

Lichamelijk gehandicaptenzorg

  • Ondersteuning dagbesteding: de maximale wachttijd is 6 weken
  • Ondersteuning wonen: de maximale wachttijd is 13 weken

 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

  • Ondersteuning dagbesteding: de maximale wachttijd is 6 weken
  • Ondersteuning wonen: de maximale wachttijd is 8 weken

Wist je dat de PNO ZorgConsulenten kunnen bemiddelen bij het verkorten van wachttijden? Je kunt de PNO ZorgConsulent bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 0800 020 00 04 (gratis).