Optimale keuzevrijheid

Bij PNOzorg is vrije keuze ons uitgangspunt. Omdat wij vinden dat je zelf moet kunnen kiezen naar welke arts of ziekenhuis je gaat. Hiervoor betaal je bij ons niets extra. Uitzondering hierop zijn de wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Bij deze twee zorgsoorten kiezen wij er bewust voor om de vergoeding sinds 1 januari 2021 bij enkele zorgverleners te maximeren, om oneigenlijk en onnodig gebruik van zorggeld tegen te gaan.

Profiteer ook van optimale vrije zorgkeuze, onze handige app en snelle uitbetaling.

Bereken premie